Informování o roční pauze v konání festivalu Luhovaný Vincent

Vážení podporovatelé aktivit spolku Luhovaný Vincent,

Téma jubilejního desátého ročníku festivalu – BUĎ/ANEBO – se naplnilo. Tímto bychom Vám rádi oznámili, že další – jedenácté – pokračování festivalu Luhovaný Vincent se uskuteční s roční přestávkou na přelomu června a července roku 2021.

S postupujícími lety a naší permanentní snahou o zlepšování programu narůstá administrativa a rozpočet, ale zároveň i očekávání publika, prestiž akce a naše vlastní kvalitativní požadavky. To s sebou nese i zvýšené nároky na čas a energii, které do pořádání festivalu vkládáme, a pečlivější organizaci a logistiku. Především jsme ale dosáhli dílčích cílů, které jsme si předsevzali v minulosti.

Abychom mohli nadále odvádět profesionální práci a festival dále posouvat, rozhodli jsme se vzít si čas a věnovat jej přehodnocení našeho strategického směřování. V roce 2020 se tedy budeme soustředit na reorganizaci a stabilizaci spolku, lepší nastavení vnitřních procesů a na zajištění solidního a udržitelného financování pro další pokračování našich aktivit.

S nadějí a pevným rozhodnutím pokračovat proto doufáme, že na nás trpělivě počkáte a s o to větším očekáváním se napřesrok opět v Luhačovicích společně shledáme za těch nejpříjemnějších okolností. Festival Luhovaný Vincent nekončí, ani netápe ve svém směřování, pouze si bere roční oddych, aby se s novou silou a svěžestí opět vrátil na začátku léta 2021.

Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a těšíme se na budoucí spolupráci.

členové spolku Luhovaný Vincent

PS: Vincent prosí o vyplnění kraťoulinkého dotazníku, aby se ob rok mohl vrátit v ještě lepší formě: —> Fill a form to Vincent forms! <—