Luhovaný Vincent 2017 má svůj spot!

Za spot děkujeme Veronyce Jelinek