Luhovaný Vincent, jak jej známe, končí.

Se spolkem Luhovaný Vincent jsme se pro rok 2024 rozhodli přerušit činnost a ukončit organizaci festivalu Luhovaný Vincent v podobě, jak jej dosud známe. Za naším rozhodnutím stojí řada soukromých důvodů nás, pořadatelů. Do těch se nicméně promítly systémové faktory, které dlouhodobě vytváří diskomfortní podmínky pro naši práci. Naše nasazení v rámci organizace festivalu jsme s odstupem vyhodnotili jako neudržitelné. A to v mnoha různých aspektech.

Poslední – 13. ročník – se podařilo realizovat k maximální spokojenosti publika, účinkujících i donátorů. Byl to objektivně vzato nejvydařenější ročník, kdy jsme se mohli radovat z mimořádné přízně i pozornosti publika, médií i partnerů. Bohužel za cenu velkých obětí uvnitř samotného pořadatelského jádra. Zevnitř týmu zaznívaly po skončení festivalu signály, že do budoucna s některými jeho klíčovými členy a členkami nelze počítat. Navzdory všem vzletným proklamacím o „dovolené” – viz festivalové téma 13. ročníku.

Práce na festivalu je pro nás každým rokem čím dál víc vyčerpávající. Za rozhodující důvody považujeme rostoucí náklady, zároveň stagnující či na nulu klesající podporu ze strany města a kraje, narůstající administrativu (počítaje v to i finanční kontroly), neutěšené výsledky naší snahy o profesionalizaci ve smyslu odměňování profesionálů a profesionálek v týmu a stres, kdy ještě čtvrt roku před konáním akce nemůžeme pracovat s jasným rozpočtem.

Na pováženou je určitě v kontextu udržitelnosti našeho festivalu poměr ceny a výkonu. Obrat festivalu – s programem, který zahrnoval 40 programových bodů, z toho 23 pro veřejnost zdarma – letos činil bezmála jeden milion korun. Započítáním pro bono služeb, práce a nejrůznějších úlev bychom rozpočet festivalu po kvalifikovaných úvahách takřka ztrojnásobili. Nehledě na to jsme se letos dostali do červených čísel.

Kéž je konec festivalu, jak jej známe, vnímán jako varování adresované vedením obcí a krajů, které „své projekty” hýčkají deklaracemi, ale reálná pragmatická podpora zůstává v nedohlednu. Luhovaný Vincent nebude nadále sloužit jako alibi – a ve skutečnosti jediný příklad – podpory nezávislé kultury ve městě nebo svého druhu celorepublikově unikátního (sic!) festivalu v kraji. Kéž tato zpráva připomene, jak křehká je kultura právě proto, že stojí (a padá) na lidech s konečnou trpělivostí a obětavostí.

Říká se, že skončit se má v nejlepším. K tomu se v praxi – nejen v kultuře – málokdo odhodlá. Všichni vytrvale zatínáme zuby a doufáme, že se podmínky zlepší. Nepochybně bude pro někoho i toto naše rozhodnutí a vyjádření překvapením: přece jsme si dosud tolik nestěžovali, nekřičeli, ani nelobovali. Částečně to bylo z obavy, jak se to projeví v našem PR, když zpochybníme status quo, částečně proto, že jsme si strasti otevřeně nepřipouštěli. 

Spolek si dává v roce 2024 pauzu (dovolenou?) a pak se uvidí. Budeme promýšlet nové – určitě méně megalomanské – formáty pořádání kulturních akcí. Budeme usilovat o funkční (a užší) modely spolupráce s městem, krajem a dalšími klíčovými partnery, osvícenými mecenáši, mecenáškami a firmami. Budeme dál hledat onen svatý grál kultury, který zajistí jeho udržitelnost: vyvážený vícezdrojový rozpočet, a to zejména skrze rozvoj kulturního sponzoringu a dárcovství. Budeme mít kapacitu věnovat se svým dalším závazkům. Ušetřený čas a náš příběh využijeme i ve snaze zasadit se o konstruktivní pozitivní vývoj této komplexní problematiky v oblasti kulturní politiky. 

Tak zas snad někdy na viděnou v Luhačovicích!

Za pořadatelský tým festivalu

Magdaléna Hruška
Nela Beislová
Zuzana Ehrlichová
Kateřina Sovová
Ondřej Staněk
Václav Hruška
Petr Knepr
Juraj Machálek
Nela Klajbanová
Hana Řičicová
Libor Staněk 
Dominika Brázdilová
Jana Hrádková
Lenka Trantírková
Libor Staněk