Poslání festivalu

Cílem festivalu je obohacení kulturního života Luhačovic a rozvoj živých hudebních, dramatických, tanečních, výtvarných, literárních a filmových forem.

Zároveň prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr.

 

Skrze dramaturgii bez kompromisů na divácích testujeme to, co považujeme za to nejzajímavější, což jsou povětšinou vizionářské, neprověřené a neprvoplánové unikáty. Zaměřujeme se na žánrové fúze a přesahy. Naším hlavním zájmem jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru.
Festival funguje na dobrovolnické bázi.

Revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města.

Venkovní akce jsou zdarma a přispívají tak k posílení kulturního a komunitního života v lokalitě, vytváří funkční veřejný prostor, zdravé městské prostředí a nabízí komunitě identitotvorné prvky.

Festival je prostorem pro setkání a diskuzi, do které je vtažen organizační tým, návštěvníci, obyvatelé, místní podnikatelé, zástupci města a jeho institucí.

 

Cílem festivalu je rozvíjet a zkoumat lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívat k aktualizaci této kulturní tradice.