Ročník 2011

24.-26.6.2011

První změnou pro druhý ročník byl přesun termínu konání festivalu na poslední víkend června, což se uchytilo a vydrželo po následující tři ročníky. Další bylo přesunutí festivalového centra do Sokolovny, která se tak stala také festivalovým zázemím a tudíž středobodem festivalového života a srdcem Vincenta na mnohá další léta. Genius loci budovy a možná ještě důležitěji malé vedlejší uličky k ní patřící stojí v přímém protikladu k opulentní lázeňské kolonádě jenom kousek odtamtud.

Přestože teď mohli hosté, pokud chtěli, zůstat celou dobu na jednom místě a buď odpočívat, nebo nasávat atmosféru, festival nepřestal expandovat. Novým festivalovými prostory se stali kavárna Hotelu Radun a Lázeňské divadlo.

Hotel Radun byl právě místem, které hostilo program z nové čtvrté sekce, která se soustředila na literaturu. V ní probíhala série autorských čtení, mezi autory, kteří se představili, byla Markéta Pilátová a brněnská legenda Marian Palla.

Lázeňské divadlo hostilo vrchol festivalu, představení Manon Lescaut v podání brněnského divadla Polárka, které přilákalo i řadu lázeňských hostů. Kromě toho byla divadelní sekce také oživena další novinkou slampoetry exhibicí, soutěží v přednesu autorské poezie.

Filmová sekce nezahálela a vedle besed filmů předcházeli celé semináře. Kromě toho také Vincent navázal spolupráci s Přehlídkou animovaného filmu v Olomouci, která vytrvá dodnes. Krátké filmy z tohoto festivalu, společně s filmy z festivalu Fest Anča, byly promítány po celý den v sále Sokolovny.

Dalším důležitým momentem bylo i to, že se objevila i venkovní akce. Šlo o tzv. fingerpainting, kde za pomoci projektoru, kamery a světelného snímače mohli účastníci festivalu malovat světlem na stěnách budovy Finančního úřadu v Luhačovicích.

Druhý ročník ukázal, že ten první nebyl žádná náhoda a že festival může pokračovat a dále se rozpínat, vždyť návštěvníků dorazilo asi o polovinu více než rok minulý. A aby Vincenta propagovali i dále během roku, rozhodli se pořadatelé, že se bude konat i série ozvěn Luhovaného Vincenta, v tomto případě šest akcí pořádaných v různých městech (mezi nimi Brno či Uherské Hradiště), která má Vincenta připomínat a lákat na další ročník.

AKCE:

Spot Luhovaného Vincenta

Hudební sekce: Bačkůrky z mechu, Criminal Collection, Longplay, Eyesore, The Bright Eye, Maybe Amy, Fertilizer, Twenty-Nine

DJ Zlatomil, DJ Jesus in socks, DJ Jungling Jay, DJ Děleno nulou

Divadelní sekce: Slam poetry exhibice (Jan Jílek, Martin Filippi, Mirek Kynčl (první místo), Robert Hysek, André Thaisz a Rosťa Kičbaž), Manon Lescaut – divadla Polárka, Storáče – divadelní spolek PuMoWo

Literární sekce: autorská čtení Mariana Pally, Markéty Pilátové a Bogdana Trojaka

Filmová sekce: seminář s Pavlem Bednaříkem o zahraničních filmových festivalech film Osmdesát dopisů (Václav Kadrnka), seminář na téma surrealismus Richarda Vodičky a film Hlava-ruce-srdce (David Jestřáb), seminář o dokumentárním filmu a film Hranice po našimu (Jan Gogola ml.)

Další:  komentovaná prohlídka Luhačovické architektury, Fingerpainting (studenti oboru Vizuální studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně)