Ročník 2016

7.-10.7.2016

Sedmý ročník festivalu Luhovaný Vincent se dočkal svého naplnění a vyluhování.

Počet diváků a posluchačů letos vytvořil svůj nový rekord. Prodalo se přes 100 akreditací (tedy vstupenek na celý program festivalu) a celkový počet návštěvníků, mezi kterými byli zhruba stejně zastoupeni místní obyvatelé, přespolní účastníci a lázeňští klienti, se vyšplhal přes 600 exkluzivních diváků.

 

Jednotlivých akcí se také účastnili členové štábu, účinkující a čestní hosté, kteří dohromady spoluvytvářeli uvolněnou atmosféru festivalu.

Na tomto místě je zároveň potřeba všem poděkovat a pochválit za jejich ochotu omezit hlasitost svých konverzací během večerních koncertů, a tedy za ohleduplnost k lázeňským hostům. Podařilo se nepředstavitelné a prokázali jsme, že lázeňské centrum je možné oživit i svěžím nočním programem a pravidlo, že by mělo toto místo patřit výlučně seniorům, je zpochybněno či znejištěno.

 

Tento ročník festivalu přivedl do Luhačovic na 70 umělců z celé Evropy. Jedinečná a neopakovatelná byla také realizace konference s názvem SPA RELOADED, díky které mělo na 30 hostů z lázeňských měst ze zemí Visegradu možnost sdílet know-how a zkušenosti na téma „mladé a živé kultury v lázních“.

Diskuze mezi účastníky konference – odhalila sdílený zájem např. o tato témata: revitalizace nevyužívaných prostor, práce s diversifikovaným publikem, komunikace se zastupiteli měst a majiteli lázní, možnosti růstu vlastních aktivit a vize lázeňství obecně.

 

Setkáním prostupovala obrovská motivace rozvíjet spolupráci na mnoha úrovních, a to i na mezinárodním poli. Výsledkem konference byla kromě jedinečné výměny zkušeností také společné projevení zájmu o uspořádání dalšího setkání, které se bude více soustředit na prohloubení domluvených oblastí kooperace.

Změnou oproti minulým letům bylo přiblížení se lázeňskému centru a důraz na výběr lokací v srdci lázní. Toho se podařilo dosáhnout jen díky přízni a podpoře akciové společnosti Lázně Luhačovice a především jejího osvíceného ředitele Eduarda Bláhy. Státní fond kultury, který letos festival podpořil poprvé, je strategickým partnerem v budování dobrého obrazu festivalu nad lokální rámec a dokládá to, že festival má mnohem větší dosah, než by se mohlo na první pohled zdát.

 

Letos bylo festivalu více než v minulých letech umožněno růst i na poli mezinárodním a to díky podpoře Visegradského fondu. Vincentka a.s. – náš generální partner – je pro nás velkou a stabilní oporou. V neposlední řadě si díky zaslouží Město Luhačovice, které nás – jak věříme, s rostoucí důvěrou – podpořilo finančně, stejně jako Zlínský kraj, který je pro nás velkou oporou pro umožnění realizace kvalitního programu.

 

Velké díky za přispění patří čtyřiceti obětavým, neúnavným dobrovolníkům – pořadatelům, kterými jsou:

Lukáš Tobolák, Petr Knepr, Andrea Pelechová, Lukáš Kaňovský, Václav Hruška, Janka Šimáčková, Jakub Gerža, Jakub Hložek, Hynek Petrželka a dále podle abecedy: Anička Martincová, Barbora Forkovičová, Barbora Kavková, Eliška Vaňková, Eva Horová, Gabriela Knýblová, Jitka Honajzrová, Klára Šebestová, Marcel Skýba, Martin Pavlík, Matěj Skalický, Nela Beislová, Nikola Nováková, Ondřej Hruška, Petra Ptáčková, Petra Stará, Tereza Papáčková, Viktorie Schrötterová, manželé Petrákovi, rodina Kaňovských, a mnozí další…

Se srdečným poděkováním všem podporovatelům

ředitelka festivalu, Magdaléna Petráková