Ročník 2017

29.6. – 2.7. 2017

Palmy, papoušci, květy, pohoda, korzo, klid – to jsou symboly posledního ročníku festivalu Luhovaný Vincent a také prvky scénografie festivalového centra v kavárně Jizba. Ročník zpodobňující městskou kulturní oázu pomalu a klidně skončil. Hesla „Zpomal! se však nevzdávejme!

 

Osmým ročníkem jsme se divácky “stabilizovali”. Podařilo se nám přivítat na 100 akreditovaných účastníků, tedy se pohybujeme zhruba v loňských číslech. Celkový počet návštěvníků, mezi kterými byli přibližně stejně zastoupeni místní obyvatelé, přespolní účastníci a lázeňští klienti, však opticky výrazně překonal ten loňský. To se dá přičíst jednak faktu, že se mnohem více akcí konalo venku, a jednak tomu, že větší část diváků zůstala po celou dobu festivalu.

Máme obzvlášť radost, že výrazně narostl počet akreditací prodaných v předprodeji, 70% všech prodaných akreditací. To je pro nás zpráva, že lidé důvěřují naší dramaturgii a jsou ochotni zakoupit akreditaci i bez podrobné znalosti programu. Jen těžko se však odhaduje počet exkluzivních diváků – z celkem 37 akcí bylo 16 pro veřejnost zdarma. Takové akce, více či méně, “zasáhnou” stovky kolemjdoucích… Právě tyto intervence do běžného lázeňského chodu považujeme za nejvýraznější změnu a úspěch oproti minulým ročníkům. Pozitivní obrat letos nastal v návštěvnosti dvou přednášek a filmových projekcí, kdy se na jeden z filmů dokonce (poprvé po osmi letech) nedostalo na všechny zájemce o jeho shlédnutí. Tímto se všem, kterých se to týkalo, omlouváme.

 

Festival byl přítomen snad v každém koutu lázeňského areálu. Akce byly totiž důmyslně rozptýleny v srdci lázní a pro mnohé se jednotlivá místa konání stala objevem (např. Vila Vyšehrad, funkcionalistická čtvrť, prostor pod prodejnou Marco Polo na ul. Dr. Veselého 347 apod.). Na zahrádce Vily Vyšehrad, kde se konalo autorské čtení Zuzany Fuksové z nové knihy Cítím se jako Ulrike Meinhof, posluchači seděli až na vstupním schodišti. Hudební program se po loňské vydařené zkušenosti opět v páteční a sobotní večer koncentroval do klubu Domino, který nabízí – podobně jako mnoho jiných lázeňských míst – neopakovatelného genia loci.

 

Páteční hudební večer zahájilo mezinárodní sdružení tvůrců algoritmických vizuálů a elektronických hudebníků s jednoduchým názvem Kolektiv. Sedmero členů uskupení předvedlo to nejlepší ze živého počítačového kódování hudebních podkladů. O den později pak základy takovéhoto způsobu tvorby zvuků a hudby předali členové Kolektivu také účastníkům workshopu Livecoding – jak na to. Radikální změnou oproti předchozí sestavě bylo vystoupení skautského dua Flush Buttons z Nového Boru plné energických pasáží a odvážné improvizace. Vídeňský producent Sixtus Preiss, zástupce „nové vídeňské jazzové generace“, předvedl živelnou beatovou pouť s hravým konceptem, a na něj plynule navázal eklektický, ale nikoliv samoúčelný djský set ostravského dua Forma.

 

Sobotní hudební program začala takřka hodinová zvuková pouť v jediné skladbě, kterou měl na svědomí nový kolaborativní projekt Dreare Meets Izanasz, v němž se kapela klasického složení (elektrická a basová kytara s bicími) střetává s elektronickým producentem nejen ambietních ploch. Neméně atmosférické živé vystoupení předvedl následně slovenský multiinstrumentalista Dalibor Kocián alias Stroon. Rozezněl při něm především svůj vibrafon, který ale neváhal doprovázet kytarovými pasážemi i tanečnějšími elektronickými podklady. Večer uzavřela slovenská DJka Eva Porating, která svůj taneční set z vinylových desek prodchla něžným ženským dotekem.

 

Nedělní odpoledne přineslo na kolonádu koncert pro všechny kolemjdoucí. „Novodobá víla“ Ivana Mer si při něm – vzdáleně inspirována slovenskými folklorními tradicemi, zpěvem moře i přírodními živly – za pomoci kláves a ambientní elektroniky vytvořila vlastní svět s vlastním jazykem.

 

Krátké představení Sylfidy tanečně-akrobatického uskupení Holektiv se stalo zjevením v altánu pramene Ottovka. Pramen je v současnosti mimo provoz a představení dvou tanečnic-víl působilo jako magický rituál.

Letos jsme také poprvé uvedli neobvyklý formát – dvě představení pro jediného diváka. Zázemí nám pro ně poskytl prázdný, ale útulný prostor pod prodejnou Marco Polo (mezi poštou a spořitelnou). Představení Veduty Venduly Bělochové bylo interaktivním dialogem s divákem skrze “hmatovou pouť krajinou”. Dalším představením z nejkomornějších byl μSputnik uskupení MIR.theatre, během kterého mohl zase divák zažít dobrodružný let družice. Silný výtvarný zážitek postavený na jemné mechanické práci a titěrné papírové scénografii, co nadchne nejen milovníky modelářství a knížek. Performance Dírkované kino: okna/škvíry/průzory uskupení Ryba řvoucí oživila, rozzářila a ozvučila pramen Amandky pod kolonádou, ale i přilehlý les.

 

V letošním roce jsme poprvé rozšířili výstavní sekci festivalu a udělali z ní plnohodnotnou součást denního programu. Hlavním cílem bylo zasáhnout do utlumeného života lázní a vstoupit přímo do lázeňského areálu prostřednictvím živého umění a instalací ve veřejném prostoru. Devět umělců z Česka, Polska a Slovenska představilo své práce inspirované lázeňským prostředím a festivalovým tématem Zpomal!. Pro areál Slunečních a říčních lázní připravili Jonáš Gruska a Alexandra Cihanská Machová zvukovou instalaci nazvanou Riečně, ve které reprodukovali záznamy, pořízené pomocí hydrofonů v bazénu lázní. David Přílučík zasadil svou zpomalenou video instalaci nazvanou Rozpětí souhlasu na dvou zavěšených a jednom ležícím televizoru přímo na kolonádu k jednomu z pramenů. Petr Švolba přivezl na festival svou sochu – stylizované gotické okno, interpretující plynutí času – a umístil ji do pomalého proudu potoka, protékajícího lázněmi. V sérii živých performance a akcí, které probíhaly pravidelně v průběhu tří festivalových dnů, se představili: (c) merry, Tereza Darmovzalová a Petra Ševců v performance Samadoma v prostoru haly Vincentka, Kamila Wolszczak v expresivní performance připravené na místě a reagující na starší sochy umístěné v areálu, a Vladimír Havlík, který představil sérii čtyř čtení románu Hledání ztraceného času, při kterém vždy sedm dobrovolníků v pomalém tempu po dobu jedné hodiny korzovalo po promenádě a nahlas předčítalo jeden z dílů románu. Performeři tak zcela nenásilně konfrontovali kolemjdoucí s živou uměleckou akcí a vytvářeli situaci, která ironicky odlehčovala atmosféru lázní. Vedle zmíněných uměleckých akcí jsme opět navázali spolupráci s Přehlídkou současného umění a filmové animace PAF – hodinovým promítáním v kině Elektra. Teoretik umění Karel Císař s Nelou Klajbanovou a Lucií Rosenfeldovou představili ozvěny sekce Jiné vize, představující kurátorský výběr krátkých uměleckých filmů a videí současných mladých tvůrců.

 

Jak jinak ve filmové sekci zohlednit festivalové téma „Zpomal!“ než výběrem děl kinematografické pomalosti. Tuto linku v programu zastupovaly tři filmy. První dva z nich byly zařazeny do času pátečního a sobotního dopoledne. V pátek to byl Prach, nový český „spirituální“ film z minulého roku, s kterým na festival přijel i režisér Vít Zapletal. V sobotu zase oceňovaný dokument Kupředu smrtelně pomalu, který získal cenu za nejlepší světový dokument na MFDF Jihlava. Třetí „slow“ film jsme si nechali na závěrečnou projekci v letním kině za kavárnou Jizba. Filmová ambience snímku Mléčná dráha Bence Fliegaufa mohla být příležitostí pro návštěvníky odpočinout si v příjemném prostředí po horečnatém festivalu. Ale nejen pomalostí živ je člověk, takže jsme na program zařadili v sobotu večer i svižnou filmovou esej o filmu De Potentia Dei, kterou uvedl a s diváky pak besedoval podobně energetický režisér Ondřej Vavrečka.  

Úvodní projekce festivalu se odehrála po dvou letech opět v prostoru teras Městské plovárny, kde jsme uvedli absurdní komedii Akiho Kaurismäkiho Leningradští kovbojové dobývají Ameriku. A letošní výběr filmů uzavřel v neděli odpoledne nový český dokument Akcept o skladatelce a experimentátorce Lucii Vítkové a její hudbě.

 

V rámci přednáškové sekce proběhly tři přednášky na zcela odlišná témata: nejprve Blanka Petráková představila fenomén luhačovické vzduchoplavby, poté se Anna Oravcová zaměřila na autenticitu a genderový rozměr rapu a nakonec promluvil Jakub Mořický o sociální problematice drogově závislých lidí, přesahující až do filosoficko – morálního aspektu lidské identity.

 

Pro aktivnější návštěvníky festivalu zde byla možnost zúčastnit se několika workshopů. Jeden z nich nabídl příležitost probrat se zástupci Nové sítě, kteří poskytli bezplatné konzultace a poradenství v oblasti problematiky kulturních neziskových organizací, vlastní nápad či realizaci. Tato akce měla velký ohlas, a tak doufáme, že jí budeme moci příští rok zopakovat.

 

Hosté měli také možnost navštívit expozici Je libo dobrou kávu? v Muzeu Luhačovice a zúčastnit se komentované prohlídky nejen k historii samotné kávy, ale i jejím nejrůznějším náhražkám, které byla známé našim předkům.

V rámci již tradiční komentované prohlídky architektury skupina třiceti zájemců o objevování Luhačovic zavítala do funkcionalistické čtvrti, kde měla možnost navštívit i interiéry některých vil patřících do tohoto stylu. Kdo nestihl, může se nechat městem a lázněmi provést novým tištěným průvodcem Příběhy místa – Luhačovice, který je k pořízení v muzeu a informačních kancelářích. Secesní fotoateliér pod kolonádou umožnil komukoli nechat si během pár minut vyhotovit stylové foto v secesním historickém kostýmu.

 

Poděkování:

Děkujeme všem 63 účinkujícím, kteří byli ochotni přijet a odprezentovat svá umění, dovednosti a znalosti na základě přátelské dohody. Doufáme, že poskytnutý servis, služby, kvalitní technická produkce, Vincentka a oplatky se vám staly přinejmenším zadostiučiněním.  

Kulturní podmanění si lázeňského areálu by se nepodařilo dosáhnout bez přízně a důvěry akciové společnosti Lázně Luhačovice a jejího vedení. O úspěšnou realizaci festivalu se letos poprvé zasadilo také Ministerstvo kultury svým příspěvkem do divadelní a výtvarné sekce. Společně se Státním fondem kultury, který letos festival podpořil podruhé, tak dokládá vzrůstající nadregionální působnost a dosah festivalu. Stabilitu festivalu zase garantuje pravidelný generální partner – Vincentka a.s. Ale je to i Město Luhačovice, stejně jako Zlínský kraj, kterým patří náš velký dík za možnost pořádat festival v požadované kvalitě a rozsahu. Nelze opomenout vedení Městské plovárny, kterému patří vděk za možnost uvést v tomto jedinečném prostoru další filmovou lahůdku. A nakonec děkujeme i věrné společnosti Intakt Dent a důvěrníkům Pěstík a Lázeňská káva za jejich sponzorské dary.

 

Za pomoc se zajištěním ubytování děkujeme Josefu Michálkovi z Hotelu Pohoda, Marianu Ležákovi z Vily Jiřinka, Petře Nesázalové z hotelu Ogar, Tomáši Voráčkovi z hotelu Vega, panu Koutskému z Doubravky, Tomáši Lysákovi z penzionu Hubert a celkově všem milým a ochotným recepčním. Za podporu se zajištěním cateringu vděčíme společnosti Lagris, panu Romanu Švachovi a Michaelu Krčmářovi z prodejny Marco Polo za poskytnutí prostor a vstřícnost, dále Aničce a Báře z AB manufaktury a Ondrovi z Centra grafických papírů za pomoc s realizací tiskovin, děkujeme také oplatkárně CLIP a v neposlední řadě Karlu Gregorovi a celému týmu uherskobrodského Ulitého kafe.

 

Velké díky patří čtyřiceti obětavým, neúnavným dobrovolníkům – pořadatelům, kterými jsou: Lukáš Tobolák, Petr Knepr, Lukáš Kaňovský, Jakub Frank, Václav Hruška, Janka Šimáčková, Jakub Hložek, Jakub Gerža, Nela Beislová, Martin Pavlík, a dále podle abecedy: Anna Tabášková, Anežka Antošová, Anička Martincová, Dominik Vontor, Eliška a Štěpánka Vaňkovy, Hynek Petrželka, Iki, Jakub Čech, Jakub Grolmus, Jaromír Pražák, Kristýna Kapinusová, Kristýna a Michaela Geržovy, Lucie Geherová, Marcel Skýba, Michal Stolar, Natálie Šotnarová, Nikola Nováková, Petr Kudláček, Petra Strá, Tereza Papáčková, Veronika Zapatová, manželé Petrákovi, rodina Kaňovských, a mnozí další…

 

Se srdečným poděkováním všem podporovatelům

ředitelka festivalu, Magdaléna Petráková

 

na resumé se spoluautorsky podíleli:

Magdaléna Petráková, Jakub Hložek, Jakub Frank, Petr Knepr, Janka Šimáčková

 

Program

ročníku 2017

21:30terasa Městské plovárny
Letní Kino

90 MIN (80Kč)

Leningradští kovbojové dobývají Ameriku + zahájení festivalu

road movie / komedie
Aki Kaurismäki, Finsko, 1989

Leningradští kovbojové neprodukují hudbu v Leningradu, ale na širých sibiřských pláních. Navzdory mistrným kompozicím a grandiózní instrumentaci jejich hudba nikoho nezajímá a nikdo za ni hlavně neplatí. Což nejvíce tíží manažera kapely Vladimira. Stačí nepatrné vnuknutí a celý cirkus se přesouvá do USA. A to i s netradičním nákladem, který představuje zmrzlý basák Silu Seppälä, uložený v něčem, co připomíná kadibudku.
11:00Kino Elektra
Kino

94 MIN (60Kč/40Kč)

Prach + beseda

intimní vztahové drama + beseda s režisérem
Vít Zapletal, ČR, 2016

Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dítětem, se potkávají na venkovské usedlosti poté, co jejich otce stihne mrtvice. V domě se pomalu zastavuje čas, pietní nálada vybízí k meditacím o základních otázkách života. A nenápadné, podivné náhody směřují jejich cesty nepředvídaným směrem. Celovečerní režijní debut Víta Zapletala, který se z běžné české tvorby vymyká přirozeným akcentem křesťanské víry.
11:00-18:00pod kolonádou na Lázeňském náměstí
Atrakce

celý den

Secesní fotoateliér

fotografování
Neváhejte a navštivte secesní fotoateliér! Vaše stylové foto v secesním stylu v ceně pouhých 100 korun českých bude připraveno do několika minut! Oblíbenou atrakci pořádá spolek Luhovaný Vincent ve spolupráci s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma a olomouckým Centrem grafických papírů.
13:00 - 17:00ul. Dr. Veselého 347
performance

KAŽDÝCH 15 MIN (110Kč/70Kč)

Veduty

představení pro jednoho diváka
Vendula Bělochová a kolektiv || pod nově otevřenou prodejnou Marco Polo - mezi poštou a spořitelnou na ul. Dr. Veselého 347 || jazykově bezbariérové || nutná rezervace předem!

Inscenace pro jeden a půl diváka mapující společnou cestu beze slov a cíle. Pouť hmatatelným prostorem krajiny. Když už jdeš, tak nemysli na návrat. Vendula Bělochová a kolektiv (Honza Tomšů) rozvíjí dialog s divákem na základě intuitivního přístupu každého z účastněných. Představení vzniklo jako semestrální práce studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze.
Rezervaci provádějte do 29. 6. přes web nebo e-mail info@luhovanyvincent.cz, od 30. 6. pak v akreditačním centru v luhačovické Jizbě v čase 9:30 -19:00.
 • autorem fotografií je Oskar Helcel

14:00Sluneční lázně
Vernisáž

60 MIN (volný vstup)

„Ano, dělám na tom.“

vernisáž série živých akcí a instalací ve veřejném prostoru || sraz ve Slunečních lázních
průběh živých akcí v areálu lázní:
 • 30. 6. PÁTEK od 14:00 || vernisáž
 • 30. 6. PÁTEK od 17:45 || živé akce
 • 1. 7. SOBOTA od 11:30 a 20:00 || živé akce
 • 1. 7. SOBOTA od 16:00 || komentovaná prohlídka
 • 2. 7. NEDĚLE od 12:00 a 15:00 || živé akce

Umělci:

Kurátor: Jakub Frank
Výstavní sekce festivalu Luhovaný Vincent s názvem “Ano, dělám na tom.” bude mít podobu uměleckých instalací a živých akcí, které budou probíhat ve veřejném prostoru lázní pravidelně v průběhu celého festivalu. Umělci z Česka, Polska a Slovenska připraví zásahy do veřejného prostoru prostřednictvím performance, akcí, výzev anebo venkovních instalací. Ty oživí lázeňskou kolonádu a její okolí, vyruší klienty i turisty z letargických procházek a připraví příjemná zpestření na nečekaných místech náhodným kolemjdoucím i návštěvníkům festivalu. Téma cyklu akcí je zaštítěné výzvou Zpomal!. Výzva je určena jak pro diváka, kterého umělci skrze své intervence budou upozorňovat na zrychlené tempo života, tak i pro samotné umělce, kteří jsou v dnešní době často nuceni být v neustálém pohybu a stresu, aby se byli schopni uživit a vytvořit si určitou pozici na umělecké scéně. Letošní festival se tak bude snažit nabídnout návštěvníkům i aktivním účastníkům prostor pro relax, zklidnění a oddávání se pomalé atmosféře letních lázní.
15:00salónek III. ve Společenském domě
Přednáška

90 MIN (60Kč/40Kč)

Vzduchoplavečtí hříšníci

Blanka Petráková
Přednáška doplněná řadou atraktivních archivních fotografií představí fenomén luhačovické vzduchoplavby - originálního systému zdravotního tělocviku na čerstvém vzduchu, který se v lázních provozoval od roku 1906.
17:00pramen Ottovka
performance

15 MIN (volný vstup)

Sylfidy

HOLEKTIV || jazykově bezbariérové
Jeviště divadla ovládly tajemné víly Sylfidy. Na světových scénách se prohánějí už od roku 1832 a byla jen otázka času, kdy dorazí sem a kolik jich bude.
Koncept, interpretace: Holektiv: Karolína Křížková, Eva Stará
17:30kavárna Vily Vyšehrad - B. Smetanové 391
Autorské čtení

40 MIN (60Kč/40Kč)

Cítím se jako Ulrike Meinhof

Zuzana Fuksová
Odliv cz inteligence do Sydney, holka a kluk v cz hospodě, která se jmenuje Doma, asi první rande, on: „Ti říkám, dneska sou všude média, někdo spadne do potoka, hned se to dozvíš, ale jenom škaredý věci, ne třeba že se někdo dobře ožral. Říkám si někdy, vyhodím telku z okna, nechám si jen dývídýčko a budu šťastnej.“ Ona: „Já bych chtěla miminko, abych se s ním mohla mazlit a chodit na procházky, abych se nenudila.“
>> KNIHA
od 17:45lázně
živé akce

(volný vstup)

„Ano, dělám na tom.“ – živé akce ve veřejném prostoru

série živých akcí a instalací ve veřejném prostoru

Umělci:

Kurátor: Jakub Frank
Výstavní sekce festivalu Luhovaný Vincent s názvem “Ano, dělám na tom.” bude mít podobu uměleckých instalací a živých akcí, které budou probíhat ve veřejném prostoru lázní pravidelně v průběhu celého festivalu. Umělci z Česka, Polska a Slovenska připraví zásahy do veřejného prostoru prostřednictvím performance, akcí, výzev anebo venkovních instalací. Ty oživí lázeňskou kolonádu a její okolí, vyruší klienty i turisty z letargických procházek a připraví příjemná zpestření na nečekaných místech náhodným kolemjdoucím i návštěvníkům festivalu. Téma cyklu akcí je zaštítěné výzvou Zpomal!. Výzva je určena jak pro diváka, kterého umělci skrze své intervence budou upozorňovat na zrychlené tempo života, tak i pro samotné umělce, kteří jsou v dnešní době často nuceni být v neustálém pohybu a stresu, aby se byli schopni uživit a vytvořit si určitou pozici na umělecké scéně. Letošní festival se tak bude snažit nabídnout návštěvníkům i aktivním účastníkům prostor pro relax, zklidnění a oddávání se pomalé atmosféře letních lázní.
19:00kino Elektra
projekce

75 MIN (60Kč/40Kč)

Jiné vize – PAF

úvod: Karel Císař, Nela Klajbanová, Lucie Rosenfeldová
PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění představí deset audiovizuálních děl na pomezí animace, experimentálního filmu a videoartu. Projekci uvede kurátor jubilejního desátého ročníku soutěže českých pohyblivých obrazů Jiné vize CZ 2016 a teoretik umění Karel Císař společně s vítězkou soutěže Lucií Rosenfeldovou.
21:00klub Domino
hudba

(150Kč / od 22:00 200Kč)

Kolektiv (CZ)

live coding / ambient-noise-ambient
Otevřené mezinárodní sdružení tvůrců algoritmických vizuálů a elektronických hudebnic/níků respektujících tradici live codingu, umělecké formy využívající živé psaní kódu, vytvářející nástroje pro zvuk a obraz přímo před zraky diváků. Složení se při každém koncertu proměňuje a pohybuje se mezi pěti až dvanácti hráči.
>> WEB
22:30klub Domino
hudba

Flush Buttons (CZ)

noise-dance / syntezátory / sekvencery / krabičky / klávesy / bicí
Dva skauti z Nového Boru. Čistě improvizační zvukové stěny vycházející ze sekvenceru Korg Volca Keys, syntetizátoru od Rolandu a bicích. Okořeněno beaty na PO-12 od Teenage Engineering a klavírem.
>> SOUNDCLOUD
00:00klub Domino
hudba

Sixtus Preiss (Affine Records / AT) LIVE

electronic / jazz / break & beat
Původně jazzman, který má za sebou konzervatoř na bicí, zástupce „nové vídeňské jazzové generace“. V současnosti také producent oscilující mezi břitkými bicími a šťavnatými syntezátory. Živelná beatová pouť s jasnou představou a hravým konceptem. Po loňském vystoupení Cid Rim další vrcholový zářez z vídeňského labelu Affine Records.
>> SOUNDCLOUD
01:30klub Domino
hudba

Forma DJ set

bass / electro / wonky / glitch hop / abstract / jazz
Eklektické duo z Ostravy
10:30kino Elektra
kino

74 MIN (60Kč/40Kč)

Kupředu smrtelně pomalu

smrtelně pomalý dokument
Mauro Herce, Španělsko, Francie, 2015

Nákladní loď pluje pustou krajinou. Zdánlivě bez cíle. Zdánlivě? Příběh, tvořený téměř výhradně pohyby dělníků, strojů, krajiny a samotné lodě, sugeruje výsostně estetickým způsobem dojem naprosté opuštěnosti a vykolejenosti. Sedativní rytmus vtahuje do úplně nového, neznámého světa. Vítěz 10 filmových festivalů, mimo jiné MFDF Ji.hlava 2015.
od 11:30lázně
živé akce

(volný vstup)

„Ano, dělám na tom.“ – živé akce ve veřejném prostoru

série živých akcí a instalací ve veřejném prostoru

Umělci:

Kurátor: Jakub Frank
Výstavní sekce festivalu Luhovaný Vincent s názvem “Ano, dělám na tom.” bude mít podobu uměleckých instalací a živých akcí, které budou probíhat ve veřejném prostoru lázní pravidelně v průběhu celého festivalu. Umělci z Česka, Polska a Slovenska připraví zásahy do veřejného prostoru prostřednictvím performance, akcí, výzev anebo venkovních instalací. Ty oživí lázeňskou kolonádu a její okolí, vyruší klienty i turisty z letargických procházek a připraví příjemná zpestření na nečekaných místech náhodným kolemjdoucím i návštěvníkům festivalu. Téma cyklu akcí je zaštítěné výzvou Zpomal!. Výzva je určena jak pro diváka, kterého umělci skrze své intervence budou upozorňovat na zrychlené tempo života, tak i pro samotné umělce, kteří jsou v dnešní době často nuceni být v neustálém pohybu a stresu, aby se byli schopni uživit a vytvořit si určitou pozici na umělecké scéně. Letošní festival se tak bude snažit nabídnout návštěvníkům i aktivním účastníkům prostor pro relax, zklidnění a oddávání se pomalé atmosféře letních lázní.
12:00salónek III. ve Společenském domě
přednáška

90 MIN (60Kč/40Kč)

Uživatelé drog a jejich vnímání smrti

Jakub Mořický
Přednáška bude zaměřena na aspekty problémového užívání nelegálních návykových látek, neutěšené sociální situace uživatelů a z toho vycházející jejich postoj k umírání a smrti. Jakub Mořický je vedoucí kontaktního centra pro drogově závislé v Uherském Hradišti. Je autorem práce zabývající se tímto tématem, kde spojuje rizikové chování uživatelů s pohledem na svou vlastní smrt.  
 
13:00 - 16:00zahrádka - Jizba
workshop

KAŽDÝCH 60 MIN (registrace zdarma)

Hodinový produkční

Nová síť
Hodinový produkční – snadná cesta k realizaci vašeho projektu. Svěřte se do naší péče. Vyslechneme vás, poradíme a navrhneme možná řešení. Díky nabytým zkušenostem dokážeme do jedné hodiny odborně poradit a pomoci s vaším uměleckým projektem v oblasti grantové problematiky, více zdrojového financování, produkce a networkingu.
Nutná registrace předemRegistraci provádějte přes google formulář: https://goo.gl/forms/zcelyr5SJHjNA2jI3
Za podpory: Ministerstvo kultury ČR
Registraci provádějte do 29. 6. přes formulář nebo e-mail info@luhovanyvincent.cz, od 30.6. pak v akreditačním centru v luhačovické Jizbě v čase 9:30-19:00. 
14:00klub Domino
Workshop

90 MIN (60Kč/40Kč)

Livecoding – jak na to

Kolektiv
Pro zájemce z řad návštěvníků festivalu členové livecodingové skupiny Kolektiv (živě vystoupí o den dříve) připraví krátký workshop, během kterého budou účastníci uvedeni do základů praxe livecodingu. Součástí tohoto uvedení bude také přehlídka programovacích jazyků jako Pure Data a Supercollider (a také několika dalších), které se k živému programování audiovizuálů dají použít.
16:00sluneční lázně
živé akce

60 MIN (volný vstup)

„Ano, dělám na tom.“ – komentovaná prohlídka

komentovaná prohlídka série živých akcí a instalací ve veřejném prostoru || sraz ve Slunečních lázních

Umělci:

Kurátor: Jakub Frank
Výstavní sekce festivalu Luhovaný Vincent s názvem “Ano, dělám na tom.” bude mít podobu uměleckých instalací a živých akcí, které budou probíhat ve veřejném prostoru lázní pravidelně v průběhu celého festivalu. Umělci z Česka, Polska a Slovenska připraví zásahy do veřejného prostoru prostřednictvím performance, akcí, výzev anebo venkovních instalací. Ty oživí lázeňskou kolonádu a její okolí, vyruší klienty i turisty z letargických procházek a připraví příjemná zpestření na nečekaných místech náhodným kolemjdoucím i návštěvníkům festivalu. Téma cyklu akcí je zaštítěné výzvou Zpomal!. Výzva je určena jak pro diváka, kterého umělci skrze své intervence budou upozorňovat na zrychlené tempo života, tak i pro samotné umělce, kteří jsou v dnešní době často nuceni být v neustálém pohybu a stresu, aby se byli schopni uživit a vytvořit si určitou pozici na umělecké scéně. Letošní festival se tak bude snažit nabídnout návštěvníkům i aktivním účastníkům prostor pro relax, zklidnění a oddávání se pomalé atmosféře letních lázní.
17:00salónek III. ve Společenském domě
přednáška

90 MIN (60Kč/40Kč)

„Ne každej netopýr je Batman“: Konstrukce autenticity v rapu

Anna Oravcová
Anna Oravcová je doktorandka sociologie, která se ve svém výzkumu zaměřuje na rapovou hudbu. Je autorkou kapitoly „Underground českého hip hopu“ v publikaci Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České Republice. Ve své přednášce se zaměří zejména na autenticitu a genderový rozměr rapu. 
19:00ul. Dr. Veselého 347
promítání

100 MIN (60Kč/40Kč)

De Potentia Dei + beseda

experimentální dokumentární muzikál + beseda s režisérem
Ondřej Vavrečka, ČR, 2016
místo projekce: pod nově otevřenou prodejnou Marco Polo - mezi poštou a spořitelnou na ul. Dr. Veselého 347

Kazimír Malevič chtěl spálit všechno umění a z popelu udělat černé čtverce. Černý čtverec se však neobjevil náhodou. Jaký je jeho původ? Není čtverec vlastně kruhem, návratem „všeho“? A má se o důležitých věcech vůbec mluvit? Tu se počíná špionážní problém. Celá cesta radikálně svobodného dokumentárního muzikálu je posunována písní. Vítěz sekce Fascinace: exprmntl.cz na MFDF Ji.hlava 2016.
od 20:00lázně
živé akce

(volný vstup)

„Ano, dělám na tom.“ – živé akce ve veřejném prostoru

série živých akcí a instalací ve veřejném prostoru

Umělci:

Kurátor: Jakub Frank
Výstavní sekce festivalu Luhovaný Vincent s názvem “Ano, dělám na tom.” bude mít podobu uměleckých instalací a živých akcí, které budou probíhat ve veřejném prostoru lázní pravidelně v průběhu celého festivalu. Umělci z Česka, Polska a Slovenska připraví zásahy do veřejného prostoru prostřednictvím performance, akcí, výzev anebo venkovních instalací. Ty oživí lázeňskou kolonádu a její okolí, vyruší klienty i turisty z letargických procházek a připraví příjemná zpestření na nečekaných místech náhodným kolemjdoucím i návštěvníkům festivalu. Téma cyklu akcí je zaštítěné výzvou Zpomal!. Výzva je určena jak pro diváka, kterého umělci skrze své intervence budou upozorňovat na zrychlené tempo života, tak i pro samotné umělce, kteří jsou v dnešní době často nuceni být v neustálém pohybu a stresu, aby se byli schopni uživit a vytvořit si určitou pozici na umělecké scéně. Letošní festival se tak bude snažit nabídnout návštěvníkům i aktivním účastníkům prostor pro relax, zklidnění a oddávání se pomalé atmosféře letních lázní.
21:30kolonáda
performance

20 MIN (volný vstup)

Dírkované kino – Ryba řvoucí

Dírkované kino: okna/škvíry/průzory // Ryba řvoucí // u pramene Amandka na kolonádě // jazykově bezbariérové

Dírkované kino je audiovizuální částečně improvizovaná performance, která pracuje s analogovými daty. Diaprojektory, odrazy jejich světla v daném prostoru a živě procesovaný zvuk jsou základními stavebními prvky interpretace míst, kde se Dírkované kino odehrává. Na základě předem dané aranže vzniká proud audiovizuálních reakcí na prostor, jeho reflexi, hloubku, ozvěny a rezonance.
 • Autorský tým a performeři: Tereza Magnan, Filip Jakš, Aňa Šebelková
 • Zvuk: Filip Jakš
 • Diapozitivy: Aňa Šebelková

22:00klub Domino
hudba

(150Kč / od 22:00 200Kč)

Dreare meets Izanasz (CZ)

drone / prog / harsh / ambient
Projekt, který vznikl po setkání během loňských Ruins of Intolerance. Třičtvrtěhodinová zvuková pouť v jednom tracku. Dreare = post-kytara + post-basa + post-bicí; Izanasz = ambientní hukot.
>> DREARE
>> IZANASZ
23:30klub Domino
hudba

Stroon (SK)

vibrafon / kytara / klávesy / elektronika
Dalibor Kocián, aneb vibrafonový král, multiinstrumentalista, buddhista, neurotik a hudební schizofrenik. Jedny ruce, mnoho nástrojů. Plochy, tóny, kolosální atmosféra, tanec.
>> STROON MUSIC
01:00klub Domino
hudba

Eva Porating (CZ/SK)

fresh shit / house / synth / post-dubstep
Slovenská DJka s vlastním pořadem na pražském Radiu 1, autorka svěžích podcastů pro prestižní značky. Energický mix s něžným ženským dotekem. Un/ordinary girl playing un/ordinary music. Zásadně z gramofonů.
>> SOUNDCLOUD
10:30sraz u pošty - Dr. Veselého 468
komentovaná prohlídka

90 MIN (volný vstup)

Bílé fasády

funkcionalistická architektura v Luhačovicích s průvodcem // sraz u pošty - ul. Dr. Veselého 468
Procházka městskou památkovou zónou se zaměřuje na luhačovické stavby ve stylu funkcionalismu od předních architektů B. Fuchse, L. Machoně, F. Roitha a O. Pořísky, všímá si i uměleckých děl ve veřejném prostoru, součástí je i prohlídka jedné z nejkrásnějších Fuchsových staveb - vily Radun.
od 12:00lázně
živé akce

(volný vstup)

„Ano, dělám na tom.“ – živé akce ve veřejném prostoru

série živých akcí a instalací ve veřejném prostoru

Umělci:

Kurátor: Jakub Frank
Výstavní sekce festivalu Luhovaný Vincent s názvem “Ano, dělám na tom.” bude mít podobu uměleckých instalací a živých akcí, které budou probíhat ve veřejném prostoru lázní pravidelně v průběhu celého festivalu. Umělci z Česka, Polska a Slovenska připraví zásahy do veřejného prostoru prostřednictvím performance, akcí, výzev anebo venkovních instalací. Ty oživí lázeňskou kolonádu a její okolí, vyruší klienty i turisty z letargických procházek a připraví příjemná zpestření na nečekaných místech náhodným kolemjdoucím i návštěvníkům festivalu. Téma cyklu akcí je zaštítěné výzvou Zpomal!. Výzva je určena jak pro diváka, kterého umělci skrze své intervence budou upozorňovat na zrychlené tempo života, tak i pro samotné umělce, kteří jsou v dnešní době často nuceni být v neustálém pohybu a stresu, aby se byli schopni uživit a vytvořit si určitou pozici na umělecké scéně. Letošní festival se tak bude snažit nabídnout návštěvníkům i aktivním účastníkům prostor pro relax, zklidnění a oddávání se pomalé atmosféře letních lázní.
14:00kino elektra
kino

84 MIN (60Kč/40Kč)

Akcept

dokument z prostředí soudobé vážné hudby
Jan Hubáček, ČR, 2016

Lucie je skladatelka a performerka soudobé vážné hudby. Nechce se prvoplánově líbit ani podbízet publiku, jde jí především o autentický projev, a tak se často na svých koncertech setkává s tím, že interpreti nechtějí její hudbu hrát a posluchači si při ní zacpávají uši. Skladba Akcept jí ale přináší úspěch a Lucie vyjíždí do světa. Na pódiu sbírá vavříny, její osobní život však zůstává nenaplněný… Celovečerní dokumentární debut režiséra Jana Hubáčka.
14:00 - 18:00ul. Dr. Veselého 347
představení

KAŽDÝCH 15 MIN (110Kč/70Kč)

μSputnik

Představení pro jednoho diváka
MIR.theatre // pod nově otevřenou prodejnou Marco Polo - mezi poštou a spořitelnou na ul. Dr. Veselého 347 // jazykově bezbariérové // 12 min. // nutná rezervace předem

Rezervaci provádějte do 29. 6. přes web nebo e-mail info@luhovanyvincent.cz, od 30. 6. pak v akreditačním centru v luhačovické Jizbě v čase 9:30-19:00.
μSputnik je první inscenace uvedená v μMikro. Společně se Sputnikem, první umělou družicí Země, cestujeme vesmírem a zažíváme dobrodružství spojená se závody o dobytí vesmíru a studenou válkou.
Autorská inscenace o dobrodružství, které ve vesmíru zažívá Sputnik, první umělá družice planety Země. Zároveň je to první inscenace v novém miniaturním divadelním prostoru μMikro – transportní divadelní scéna pro jednoho diváka a dva herce. Divák pozoruje představení průzorem 4‚4 × 7 cm, ve kterém se na principu filmového střihu střídají jednotlivé kazety s různými scénami. Technologie představení je postavena na principu papírových mechanických automat a pop-up knížek.
 • Koncept / scénář: Dominik Migač
 • Režie: Dominik Migač a Tereza Černá
 • Hudba: Dominik Migač a Tereza Černá
 • Výprava: Tereza Černá
 • Produkce: Adam Svoboda
 • Účinkují: MIR.theatre a hosté
 • Premiéra: 2. 2. 2016 klauzurní festival Proces DAMU
 • Představení je v r. 2017 součástí projektu Nové sítě.
 • web Nová síť

15:00lázně
živé akce

(volný vstup)

„Ano, dělám na tom.“ – živé akce ve veřejném prostoru

série živých akcí a instalací ve veřejném prostoru

Umělci:

Kurátor: Jakub Frank
Výstavní sekce festivalu Luhovaný Vincent s názvem “Ano, dělám na tom.” bude mít podobu uměleckých instalací a živých akcí, které budou probíhat ve veřejném prostoru lázní pravidelně v průběhu celého festivalu. Umělci z Česka, Polska a Slovenska připraví zásahy do veřejného prostoru prostřednictvím performance, akcí, výzev anebo venkovních instalací. Ty oživí lázeňskou kolonádu a její okolí, vyruší klienty i turisty z letargických procházek a připraví příjemná zpestření na nečekaných místech náhodným kolemjdoucím i návštěvníkům festivalu. Téma cyklu akcí je zaštítěné výzvou Zpomal!. Výzva je určena jak pro diváka, kterého umělci skrze své intervence budou upozorňovat na zrychlené tempo života, tak i pro samotné umělce, kteří jsou v dnešní době často nuceni být v neustálém pohybu a stresu, aby se byli schopni uživit a vytvořit si určitou pozici na umělecké scéně. Letošní festival se tak bude snažit nabídnout návštěvníkům i aktivním účastníkům prostor pro relax, zklidnění a oddávání se pomalé atmosféře letních lázní.
16:00Muzeum luhačovického zálesí
výstava

60 MIN (volný vstup)

Je libo dobrou kávu?

prohlídka výstavy s průvodcem
Výstava pro milovníky kávy a jejích nesčetných bezkofinových alternativ představuje historii technik domácí přípravy kávy, zejména se však zaměřuje na desítky druhů plodin, z nich se dají připravit kávové náhražky.
18:30hudební altán
venkovní koncert

(volný vstup)

Ivana Mer

venkovní koncert v hudebním altánu
Ivana Mer je kosmopolitní typ člověka, jistý čas žila ve Francii, Španělsku, pak v Praze a nyní se vrátila do Bratislavy. A podobně překračuje i žánrové hranice v hudbě, kde si vytváří vlastní svět i vlastní jazyk. V její tvorbě se prolínají prvky ambientní elektroniky, atmosférické krajiny, vokální harmonie a akustické nástroje. Její hudba vyvěrá z ticha, je inspirovaná zpěvem moře, přírodními živly a vnitřním světem duše. Svou tvorbu nazývá mytologickým sněním. Tato "novodobá víla" vydala v únoru 2016 debutové album Early Works. Nedávno se vrátila z úspěšného turné ve Francii a pracuje na novém albu.
>> WEB
>> BANDCAMP
19:30městská plovárna
plavání

60 MIN (zdarma/70Kč/60Kč)

Plavání v městské plovárně

plavání // Městská plovárna Luhačovice - Solné 1090
pro akreditované účastníky ZDARMA // Dospělí 70,- / mládež do 15 let, studenti, osoby od 65 let 60,-

Původní plovárna jako zásadní funkční, architektonický a urbanistický prvek spolu se čtyřmi lázeňskými pensiony tvořila jádro funkcionalistického souboru zvaného Bílá čtvrť. Autorem návrhu původní plovárny, urbanistického řešení Bílé čtvrti a výrazné budovy pošty je architekt Bohuslav Fuchs.
21:30zahrádka za kavárnou Jizba
letní kino

90 MIN (80Kč)

Mléčná dráha + zakončení festivalu

ambientní film
Bence Fliegauf, Maďarsko, 2007

Filmový opus zcela se vymykající všem filmovým normám. Snímek sestává z deseti (přibližně stejně dlouhých) statických záběrů, více či méně kriticky reflektujících fungování naší společnosti. Mléčná dráha fascinuje také zvukovou stopou vytvořenou hypnotizujícím mixem reálných zvuků prostředí a rozličných terénních nahrávek, což odpovídá ambientnímu žánru, díky němuž mají jednotlivé sekvence nepokrytě meditativní charakter.