Ročník 2021

24.–27. 6. 2021

Jedenáctý ročník festivalu Luhovaný Vincent odstartovala živelná pohroma. Členové štábu tak stáli na samotném začátku před velkou výzvou – jak se k celé situaci postavit. S respektem vůči místnímu obyvatelstvu a poničené části města byla vyslána část týmu k pomoci a festival se, i přes posunutý začátek programu, uskutečnil.

Z důvodu přetrvávající pandemické situace se převážná část programu odehrála ve veřejném prostoru a byla zdarma přístupná. Celkem se programu zúčastnilo na 2 100 návštěvníků.

V prostoru lázní i městské části se odehrál třídenní program zahrnující divadelní představení, hudební vystoupení, výtvarné instalace i performance, stejně jako autorská čtení, zvukové workshopy a další happeningy. Uskutečnilo se 48 samostatných akcí, z nichž pouze 5 z nich bylo situováno do vnitřních prostor. Vystoupilo 63 účinkujících. Za festivalem stál 32členný štáb a 39 partnerů, díky jejichž podpoře bylo možné program realizovat. Na všechny události ve veřejném prostoru byl vstup zdarma. Na přednáškách, projekcích a divadelních představeních, na kterých bylo vybíráno dobrovolné vstupné, se vybralo bezmála 7 000 Kč, v kampani Donio přes 20 000 Kč. Vypito bylo 140l Vincentky a snězeno 50 krabic oplatků značky CLIP.

Divadelní představení pro děti i komorní publikum

Letošní divadelní sekce představila performance, přednášku i inscenaci určenou dětem. Jedno z prvních představení, které se na festivalu odehrálo, a díky následkům bouře muselo být přesunuto na nové místo, neslo název Suitcaseboarding. Přítomný divadelní kritik Martin Macháček jej zhodnotil následovně: “tYhle se vypracovali jako parta dekomponující fundamentální kánon novocirkusové, klaunské ‚etcetera‘ estetiky, přičemž ale nerezignovali na artistnost. Tam kde žánry vyžadují absolutní až komicky přepjatý perfekcionismus, si crew z tYhle prohrává se záměrnou nedokonalostí a  náramně kazí sebou budovaný koncept. Náhoda to není. Nikdy až groteskně nenaplněná dokonalost je navíc příznačná i pro uhlazený svět notorických klientů aerolinek. Život v první třídě totiž stejně prázdný a upocený jako ve kterékoliv jiné. Exteriér promenády ještě zvýraznil groteskní snažení všemožných elit o život v iluzi dokonalosti – za všechny jmenujme epický skok (šplouch) Lukáše Karáska do kašny před Domem Bedřicha Smetany.”

Prezentace pásma tanečních filmů pod názvem Bez nánosu v tanci i v životě byla tematicky uvedena v kavárně-tančírně hotelu Litovel, kde vyzněla komorně jako domácí projekce. Paní Návratová, ředitelka festivalu tanečních filmů, ve svém erudovaném úvodu představila pestrost tohoto okrajového žánru, který zahrnuje díla z oblasti taneční kinematografie, dokumenty o tanci, inovativní záznamy tanečních inscenací nebo díla žánru dance for camera. 

Moře pod povrchem, jež se zhmotnilo ve vypreparované dodávce, bylo výstupem pilotní divadelní rezidence na luhačovickém zámku. Předcházel mu poctivý experimentální průzkum zdejšího sociálního klimatu. Tento divadelně-výtvarně experimentální poči vznikal pod vedením Tomáše Žižky, průkopníka site-specific u nás a vedoucího ateliéru z ateliéru Divadelní tvorba v netradičních prostorech KALD pražské DAMU. Lukáš Bobčík, jež se na produkci také podílel k výstupu uvádí: “Je to silný zážitek, když procházíš zdejší hospody mezi paneláky v Zahradní, kde mají základnu místní obyvatelé, kteří vůbec neví, že tady nějaký takový festival je. Dělali jsme s nimi anketu o kultuře – ptali se, jestli mají rádi alternu, nebo činohru, jestli chodí do kina sami, nebo s kamarády, jestli čtou poezii, atd. Pak jsme jim na základě výsledku pomohli určit, jaký program na Vincentovi je pro ně zajímavý. Byli z toho nadšení.” Pokud měli návštěvníci Luhačovic štěstí a narazili na tuto instalaci v dodávce, kterou obsluhovali dva výzkumníci, mohli si prostřednictvím krátkého dotazníků ověřit, která část programu festivalu je pro ně ta nejvhodnější.

Šest repríz intimního představení Lžička pod nos Studia MoreThanThat pro celkem osmnáct diváků se uskutečnilo na paloučku nad Ředitelstvím lázní. Zážitek z představení, které (nejen) skrze teplé dlaně zkoumá péči a něhu, nejeden divák následně komentoval jako strhující a dojemný. Můžeme jen hádat, že na to měly svůj vliv uplynulé měsíce, kdy jsme se kvůli ostražitosti vůči všudypřítomné infekci vzdali fyzického kontaktu s okolním světem.

„Představte si, že dýcháte čerstvý vzduch, vítr vám fouká do obličeje, …Je vedro. Kapky potu ti stékají po kůži.” zaznívá voice-overem v tanečním představení Treatment of remembering a budí dojem, že představení vzniklo právě pro dané místo (návětrný palouk nad pramenem Aloiska) a daný čas (extrémní vedro a sálající slunce). Tématem se totiž vztahovalo k vyčerpanosti přírody.

Loutková inscenace Řeka od studia Damúza, podporující ambiciózní autorské projekty studentů a čerstvých absolventů DAMU, se uskutečnila v sousedství japonské zahrádky u hotelu Jestřabí a u dětského publika, jemuž byla určena, sklidila velmi pozitivní ohlasy. 

Hudební program na kolonádě i v jejím blízkém okolí

Hudební program 11. ročníku byl v nejlepším slova smyslu poznamenán aktuální situací a rozhodnutím uspořádat drtivou většinu všech vystoupení ve venkovním prostoru, na veřejně přístupných místech a prostranstvích. Díky tomu zasáhl historicky nejrozmanitější spektrum posluchačů – od festivalových návštěvníků přes lázeňské hosty po místní obyvatale i „náhodné” kolemjdoucí.

Ti tak mohli na lázeňské kolonádě během pátečního a sobotního odpoledne vyslechnout hudebníky při opakovaných výstupech v čase, který si sami v návaznosti na další program festivalu zvolili. Představila se zde TIMEA, mladá slovenská písničkářka kombinující hru na klavír s kytarou, Černý tesák – sólo projekt Miloše Dolinského, jehož hudba je založena na rozvíjejíní kytarových smyček, které v sobě nesou ozvěny ambientu a minimalismu, osobitý bard Oldřich Janota v doprovodu houslistky Romany Šilhavé i slovenský neoklasický pianista Patrik Korinok alias I am Planet, jehož aktuální tvorba je silně inspirována přírodou a tichem.

I am Planet v neděli koncertní část festivalu zakončil svým druhým vystoupením v hudebním altánu u hotelu Jestřabí, kde jeho klavírní kompozice rozvinul i houslový doprovod. Na stejném místě si o den dříve zaplněnou louku svou subtilní tvorbou podmanila dvojice prověřená časem, přesto stále vtahující – Irena a Vojtěch Havlovi.

Rozmanitost míst i žánrů tím ale nekončila, hudba byla slyšet i na terase za Centrálními lázněmi, kde z hardwaru Michala Lichého aka Urbanfailure vycházelo arytmické hypnotizující disco, u pramene Amandka probublávala energie ze sourozenecké synergie Johany Kláry Kratochvílové a Martina Dominika Kratochvíla, cimbálu a elektroniky pod hlavičkou projektu THYME.

V nedělním komponovaném bloku v hale Vincentka horké odpoledne zchladilo navýsost terapeutické zvukově-hudební pásmo. Písničkářka Marie Ladrová ukázala spektakulární možnosti těreminu, bezdotykového nástroje, který byl po skončení jejího vystoupení přístupný k hudebním pokusům ohromených posluchačů. Zvukový umělec a muzikoterapeut Stanislav Abrahám předvedl hudební možnosti svého sonického lehátka, kromě něj ale rozezněl i kameny a gong, jenž v nejvýraznějších polohách dokazoval hojivé účinky zvukové léčby všeprostupující intenzitou monotónního hluku. Na křehkou hranici mezi ambientem, drone a noisem pak plynule navázali i Daniel Meier & Václav Dobiáš aka Sweeps04, jejichž spojení amplifikovaných houslí a digitálně vyluzovaných zvukový ploch tento zvukově-léčivý blok uzavřelo. 

Premiéra zvukové sekce

    Program zvukové sekce, jež se na 11. ročníku festivalu představila vůbec poprvé, neohrozila covidová pandemie ani živelná pohroma, která jižní Moravu den před začátkem akce zasáhla. Program se téměř výhradně odehrával ve venkovních prostorách nebo pro omezený počet účastníků a účastnic. Nanejvýš citlivě se situace chopili všichni účinkující, kteří se rozhodli do Luhačovic dorazit s předstihem a nabídli pomoc.

Páteční program začal odpoledne v hudebním altánu nedaleko hotelu Jestřabí zvukovou dílnou s intermediálním umělcem Michalem Kindernayem. Účastníci a účastnice si vyrobili kontaktní mikrofony a pomocí nich a nahrávacích zařízení poslouchali, co se děje v okolí místa, načež tyto nahrávky potom společně poslouchali.

Sobotní ráno a dopoledne patřilo publicistovi a radiožurnalistovi Jonáši Zbořilovi a sociálnímu antropologovi Radanu Haluzíkovi, autorovi knihy Město naruby – vágní terén, vnitřní periferie, a místa mezi místy, kteří v Luhačovicích uskutečnili takzvanou psychogeografickou porocházku. V lázeňském městě, které by ze zásady mělo návštěvnictvo spíš přitahovat než odpuzovat, se vágní terény hledají těžko. Zbořil s Haluzíkem si ale poradili a za zpěvu ptactva a šumění potoka návštěvnice a návštěvníky odvedli směrem k Pozlovické přehradě a bývalému hotelu Záhorovský. Procházka se uskutečnila ve dvou opakováních s plně využitou kapacitou a vzniká z ní podcast, který bude brzy zveřejněn.

Hudební altán u hotelu Jestřabí využila zvuková sekce i pro demonstraci sonického lůžka Stanislava Abraháma. Po přednášce o lehátku následovala i individuální muzikoterapie pro předem zaregistrované zájemce a zájemkyně, kterou všichni příchozí hodnotili jako nečekaný fyzický a spirituální zážitek.

    V sobotu večer ovládla luhačovické kino Elektra trojice předních českých hudebních publicistů Miloš Hroch, Pavel Turek a Karel Veselý. Trio dostalo zadání na míru lázeňskému městu – Hudební wellness / Zvukové lázně a přednášku uchopilo jako talkshow o uplynulých pandemických měsících – jak se do popředí dostaly hudební styly jako new age nebo drone, a jak se z našich obýváků a kuchyní staly diskotékové taneční parkety i koncertní sály. Poutavé povídání doplnily videoklipy interpretů a interpretek, o nichž trojice publicistů mluvila. 

Zvuková sekce vyvrcholila nedělním programem, který dostál letošnímu tématu festivalu  – Bez nánosu. Umělkyně Adéla Chorá a Nela Britaňáková společně tvořící jako duo Hadaikum uspořádaly na místě, na němž se dosud žádný programový bod festivalu nekonal, zmrzlinový piknik s vlastnoručně ušitými polštářky a dekami a vyrobeným keramickým nádobím. Piknik se odehrával za zvuku výstupů účastnic a účastníků loňské literární rezidence konané za podpory Nadačního fondu Pramen – autorek Terezy Semotamové a Kláry a Vlasákové a spisovatele a básníka Petra Borkovce. Charakteristickou znělku pro tyto výstupy vytvořil sound designér Ian Mikyska a své hlasy dílům propůjčili moderátorky a moderátor Českého rozhlasu – Hana Řičicová, Tereza Havlínková a Jonáš Zbořil. Piknik nazvaný Zvukový pokoj v krajině ukázal návštěvnictvu důležitost odpočinku v příjemném prostředí, mísili se na něm jak festivaloví hosté, tak i hosté lázeňští.

Literární útržky

Jako každý rok doplnila program Vincenta také literární sekce. V pátek představil na terase Společenského domu svou novou knihu o slováckých reáliích a místních národopisných zajímavostech spisovatel, buditel a osobnost festivalu Ladislav Čumba

Nedělní čtení patřilo opavskému rodákovi Martinu Šenkyplovi. Ten vloni publikoval básnickou sbírku Černý vesmírný popel, ze které luhačovickým posluchačům přečetl také tematicky laděné pasáže z prostředí rehabilitačního centra. 

Obohacující doprovodný program Audiovizuální sauny

Program Audiovizuální sauny ve spolupráci se spolkem Kruton k proběhl letos v rámci programu Luhovaného Vincenta poprvé a byl velmi úspěšný. Místem jeho konání se stalo příjemné lázeňské zázemí Společenského domu. Návštěvníci festivalu a 12 účastníků tohoto workshopu mělo možnost se kromě běžného festivalového programu zúčastnit tří veřejných přednášek a diskusí s odborníky na téma kritické reflexe uměleckého díla a jejích podob. Od postavení cen a hodnocení v uměleckém světě v debatě Proč hodnotíme umění? (Eva Skopalová, Karel Veselý), přes specifika poťouchlé kritiky jako publicistického žánru v přednášce Poťouchlost v české filmové kritice (Ondřej Pavlík), až po samotné hodnocení uměleckého díla, především filmu Film jsem neviděl, ale dávám odpad (Táňa Zabloudilová, Ondřej Pavlík, Marek Čabák). Moderátorem debat byl Vít Svoboda. Díky pestrému složení  odborníků z různých oborů tak vznikla  platforma pro uvažování o uměleckém díle v širších kontextech. Tento záměr korespondoval se samotnou povahou festivalového programu, která je charakterizována otevíráním nových témat, možnostmi uvažování o uměleckých dílech a jejich zasazení do širších souvislostí. Obohacení návštěvníků, účastníků workshopu, ale i pořadatelů o nové rámce přemýšlení tak bylo vzájemně provázané. Závěrečným výstupem programu byl uzavřený workshop pro účastníky, kde měli možnost vyzkoušet si nabyté teoretické poznatky v praxi napsáním umělecké kritiky pod vedením přední publicistiky Táni Zabloudilové. Audiovizuální sauna tak rozšířila žánrový záběr Luhovaného Vincenta o další uměleckou disciplínu. Projekt byl podpořen Fondy EHP a Norska.

Filmový program ve své tradiční i experimentální poloze

Filmová sekce se tento rok měla odehrávat převážně ve venkovních prostorách letních kin. Bohužel tak přišla do konfliktu s povětrnostními podmínkami a tak například nebylo možné uskutečnit zahajovací projekci horroru Petra Stricklanda Takové krásné šaty. Také páteční program bylo nutné přesunout do vnitřních prostor kina Elektra. V rámci někoho mohli diváci zhlédnou krátký film z prostředí luhačovických lázní Paní Šťastná režiséra Nikoli Klingera a filozofickou esej Ondřeje Vavrečky Osobní život díry. Oba snímky doprovázeli jejich tvůrci a Ondřej Vavrečka kromě odborného úvodu, vystoupil před projekcemi ve foyer kina spolu s bubeníkem Benjaminem Kolmačkou a předvedl písně ze svého připravovaného dokumentárního muzikálu 1+1+1.

V sobotu již venkovní projekce žádné vnější vlivy nezasáhly a tak si mohli diváci užít představení v atmosférickém letním kině u přehrady, situovaném do prostoru bývalé kuželkárny. Michal Kindernay zde představil svou audiovizuální kompozici Phonotropic Blindness. Tato živá performance vyžívající field recordings tematizovala rozmanité podoby vodního elementu a jeho znečištění. Následoval výběr krátkých animovaných filmů oceněných na festivalu Brněnská 16.

Vladimír Turner vedle své instalace v rámci programové linie výtvarné sekce, na festivalu představil také průřez svých starších krátkých filmů a videoartu. Nedělní program byl odlehčeně zakončen projekcí vtipného japonského surrealistického filmu Flying Luna Clipper na zahrádce kavárny Jizba. 

Výtvarné umění jako intervence ve veřejném prostoru

Výstava Luhovaného Vincenta si v letošním roce kladla za cíl podívat se na lázně z hlediska uměleckých realizací ve veřejném prostoru. Ty pro každé město často znamenají nedotknutelné pozůstatky minulých dob, režimů a idejí, ale také ilustrují současný vkus a společenskou poptávku. Festivalové téma Bez nánosu reflektovali kurátoři prostřednictvím site-specific uměleckých děl a instalací, ale také performancí a neočekávaných situací. Tři komentované procházky výstavou v rámci festivalu zároveň nabídly dostatek prostoru pro teoretické zhodnocení a plodnou debatu s návštěvníky. 

Návštěvníci lázní se mohli na promenádě setkat se dvěma neidentifikovatelnými objekty autora Tomáše Moravce – velkými koulemi přesouvajícími se z místa na místo. Dalším výrazným dílem byl rozměrný nápis BIO pokrytý umělým trávníkem a umístěný nedaleko hlavní lázeňské tepny. Socha Vladimíra Turnera ve své formě vyzývala diváky k interakci, ale také k debatě nad environmentálními tématy a otázkou greenwashingu. Historickou práci představovala ilustrace Jana Šrámka vystavená na kolonádě. Autor zde v monochromatické vektorové kresbě rekonstruoval památník, nahrazený v padesátých letech sousoším rudoarmějců. Ve spolupráci s historičkou Barborou Čandovou následně dílo představili v krátké přednášce, která byla součástí komentovaných prohlídek. Berlínský umělec William ‘Bilwa’ Costa vytvořil zvukovou instalaci pro jeskyňku nad pramenem Ottovka. Ta se stala dočasným neviditelným pomníkem určeným pro koncentrovaný poslech každému, kdo místo v průběhu tří festivalových dní navštívil. 

Dvě práce byly prezentovány pouze v průběhu sobotní komentované prohlídky. Na téma se zaměřovaly z hlediska pomíjivosti a jedinečnosti zážitku a reagovaly na specifika konkrétních míst. Performer Martin Zet ve své akci živě rekonstruoval situace zaznamenané na mapách Google Street View. Umělecká dvojice StonyTellers pak vytvořila na kopci pod pramenem Marie prostředí se sdíleným vyprávěním příběhů z historie luhačovické kuchyně, při kterém umělkyně připravovaly a podávaly pokrmy inspirované původními místními recepty.  

Výstava chtěla upozornit na konkrétní místa a situace, aniž by po nich ve veřejném prostoru lázní zůstávaly jakékoliv nánosy. Jejím cílem nebylo změnit podobu lázní, ale naopak vstoupit do nich, dočasně je přetvořit, a zase navrátit do původního stavu. Tak, aby se jedinými pamětníky stali návštěvníci festivalu a náhodní kolemjdoucí.

Program

ročník 2021

21:30–23:30MOKRÁ VARIANTA!!!: kino Elektra, Masarykova 950
projekce

Takové krásné šaty (P., 2018)

21:30–23:30 | Takové krásné šaty (Peter Strickland, 2018) | MOKRÁ VARIANTA!!!: kino Elektra, Masarykova 950 | zahájení festivalu – projekce letního kina | 118 minJe rušná zimní sezóna a v tajemném londýnském obchodním domě si můžete zakoupit prokleté rudé šaty, které přinesou zkázu každému, kdo s nimi přijde do kontaktu. S filmem pak můžeme sledovat cesty a příhody těchto šatů, jak přecházejí od oběti k oběti. Režisér Peter Strickland natočil další vysoce stylizovanou poctu starším a pokleslejším žánrům evropské kinematografie, inspirován italskými horory a thrillery 70. let, tzv. giallo filmy. Takové krásné šaty přináší výsostně elegantní zážitek plný humoru i hrůzy.
13:00–14:30terasa Společ. domu
talkshow

Audiovizuální sauna: Proč hodnotíme umění?


13:00–14:30 | Audiovizuální sauna: Proč hodnotíme umění? | terasa Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | talkshow | 90 min. | hosté: Eva Skopalová, Karel Veselý 
Stále větší počet uměleckých soutěží, v čele s Cenou Jindřicha Chalupeckého, se v posledních letech vzdává možnosti oceňovat jednotlivé umělce a samotní laureáti často individuální ocenění odmítají. Jak se ve světle těchto rozhodnutí a gest mění pohled na umělecké soutěžení? Co vůbec vedlo ke vzniku této konkurenční tradice? Proč většinu cen nadále udělujeme a proč vznikají stále další? A jsou ocenění v některých uměleckých odvětvích potřebnější než v jiných? Nejen o tom budou diskutovat Eva Skopalová, předsedkyně spolku Ceny Věry Jirousové, a Karel Veselý, radní hudební ceny Vinyla. Moderuje Vít Svoboda. 

Projekt byl podpořen fondy EHP a Norska. 

13:00–19:00městská i lázeňská část Luhačovic
performance-instalace

Moře pod povrchem


13:00–19:00 | Moře pod povrchem | městská i lázeňská část Luhačovic | performance-instalace | Tomáš Žižka, Jan a Vendula Tomšů, Lukáš Bobčík a kol.

Výzkum nových pramenných vrtů aneb hlubinná sondáž sociálního klimatu Luhačovic. Divadelně-výtvarně experimentální počin, jež vznikal přímo na míru městu. Prameny a moře posloužily jako inspirace i metafora k našemu prapůvodu. Realizační tým odborníků si ve své „laboratoři na kolečkách” pokládá otázky: Jak se vztahujeme k místu? Jak se liší zkušenost domorodců, turistů či lázeňských klientů? Kde jsou naše třecí plochy nebo průniky? Jaké významy přikládáme určitým místům, která druzí ignorují? Toto a mnohem více zkoumal tým během svého červnového rezidenčního pobytu v Luhačovicích pod vedením Tomáše Žižky, průkopníka site-specific u nás a vedoucího ateliéru z ateliéru Divadelní tvorba v netradičních prostorech Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.

14:00–17:00kolonáda
koncert

Hudba na kolonádě: Černý tesák / Timea


14:00–17:00 | Hudba na kolonádě: Černý tesák / Timea | kolonáda | koncert | oba vystupující zahrají střídavě 3 půlhodinové bloky každý | 180 min. 

Černý tesák 
Černý tesák, sólo projekt Miloše Dolinského je průvodce snem a průzkumník hranic loopování. Provede vás krajinkami nekonečně se rozvíjejících kytarových smyček, které v sobě nesou ozvěny ambientu a minimalismu až na pomezí tranzu. Stačí zavřít oči, nadechnout se a nechat se nést.

 

Timea 
Timea je mladá slovenská písničkářka kombinující hru na klavír s kytarou. Svět její hudby a textů s nepodbízivou upřímností odráží zážitky ze zemí, ve kterých žila. Na Vincentovi vystoupí v doprovodu kytaristy Radovana Činčury. 

14:00–17:00louka u altánu u hotelu Jestřabí
zvukový workshop

nutná registrace

Zvuk. dílna s M. Kindernayem a kontaktními mikrofony


14:00–17:00 | Zvuková dílna s Michalem Kindernayem a kontaktními mikrofony | louka poblíž hudebního altánu u hotelu Jestřabí, L. Janáčka 238 | zvukový workshop | 180 min. | nutná registrace 

Jak zní Luhačovice českým dramatikům a dramatičkám už jsme se díky Zvukové mapě a krátkým rozhlasovým hrám dozvěděli. Jak ale může znít vybraný kus města právě vám? Jaké místo byste si vybrali, kdybyste do ruky dostali kontaktní mikrofon, nahrávadlo a mohli se do rytmu lázeňského města, zvuku svých mobilů nebo počítačů a okolí volně zaposlouchat? 

Dílnu připravujeme pro skupinu deseti osob.  

Na workshop je nutné registrovat se předem prostřednictvím tohoto formuláře

V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) od 9:00. Kapacita workshopu je 12 osob. K dispozici budou nahrávací zařízení a kontaktní mikrofony, které si na místě vyrobíte.

15:00–16:15Taneční kavárna hotelu Litovel
komentovaná prezentace pásma tanečních filmů

Bez nánosu v tanci i životě


15:00–16:15 | Bez nánosu v tanci i životě | Taneční kavárna hotelu Litovel, Dr. Veselého 329 | komentovaná prezentace pásma tanečních filmů | 75 min. | hostky: Jana Návratová a Petra Kašparová  

Stačí jen několik minut, abychom vstoupili pod povrch jevů, do hloubky praxe a za oponu běžné reality. Kurátorovaný blok Festivalu tanečních filmů, inspirovaný tématem letošního ročníku, nabídne nevšední sondu do oblasti tance i běžného života.

Hostky – Jana Návratová a Petra Kašparová

15:30 - 16:30terasa Společenského domu
autorské čtení z nové knihy

Ladislav Čumba: Kniha o Slovácku


15:30 - 16:30 | Ladislav Čumba: Kniha o Slovácku | terasa Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | autorské čtení z nové knihy | 60 min.

Spisovatel, učitel a buditel Ladislav Čumba tak dlouho odpovídal na dotazy ohledně slovácké identity a slováckých reálií, až byl nucen je sepsat a sestavit z nich knihu. Kniha se tváří jako bedekr, ale zdání klame. Jde spíše o román složený pouze z faktů a příběh, který má začátek, střed i konec. Proč ani Akademie věd neumí rozpoznat Úprku od Uprky? Platilo se studium Jana Ámose Komenského z výnosu vinohradu? A na které straně učebnice Orbis pictus to najdeme? Kolik astronautů pilo víno z této vinice? Přizabila láhev při odletu ze Slovácka posledního muže na Měsíci? Nebo také Vladimíra Remka? Co dělal na Slovácku francouzský sochař A. Rodin? Bydlel tady v penzionu? Jak poznáme na první pohled práci Konstantina s Metodějem od práce jejich žáků? A žáků těchto žáků? V knize se seznámíte s dolarovými miliardáři, kteří svou první milardu vydělali v tomto ráji na zemi. A zjistíte, jestli může rockera zabít jeho elektrická kytara při sólu na koncertě a kam tomuto hrdinovi nosí fanynky svíčky a květiny i 25 let poté.

16:30–18:30Kino Elektra
projekce

Jiné vize CZ 2020


16:30–18:30 | Jiné vize CZ 2020 | Kino Elektra, Masarykova 950 | projekce | 90 min.

Jiné vize CZ jsou soutěží festivalu PAF Olomouc mapující českou produkci současného umění pohyblivého obrazu. V Roce 2020 sestavili výběr deseti děl kurátoři Tina Poliačková a Lumír Nykl, kteří projekci pásma uvedou.

Valentýna Janů & Kryštof Hlůže: Max the Weather Girl, 2020, 10:39
Filip Kopecký: Snake Sadness, 2020, 4:36
Jan Boháč & BCAA system & Psí víno: 1, 2020, 4:23
Veronika Švecová: The Final Quest Of The Real-Playness, 2020, 7:32
Anna Slama & Marek Delong & Konstanet: Everything Is You, 2020, 14:11
Nela Britaňáková: Re-Enter The Plant, 2020, 5:25
Štěpán Krahulec, Fanny Chaiyarach, David Střeleček: Dont Be Dam[n], 2020, 7:20
Lukáš Prokop: Whispers Divulging, 2020, 4:59
Jan Matýsek: Leviathan's Wet Dream, 2020, 30:00
Tomáš Kajánek: Malinko nakouknout, 2020, 2:4217:30–18:00před Domem Bedřicha Smetany
performance

Suitcaseboarding – tYhle


17:30–18:00 | Suitcaseboarding – tYhle | u fontány před Domem Bedřicha Smetany, Lázeňské nám. 308 | performance | 40 min.

Suitcaseboarding je venkovní představení věnované všem cestovatelům, kteří už rok čekají na svou příležitost. Kufr jim byl, je a bude nejvřelejším partnerem s vazbou na celý život, se kterým cestovatel objeví nespočet tajemných zákoutí během mnoha krátkých, nestřežených okamžiků. Znenadání se však dlouhé chvíle na cestách vytratily, avšak touha je zažívat je o to silnější. Obsese svým zavazadlem a chuť tyto chvíle sdílet je to, co spojuje naši partu „suitcasáků“, která přijede do Luhačovic.

Autoři, performeři: Felix Baumann, Sean Henderson, Lukáš Karásek, Johana Pocková
Pohybová spolupráce: Eva Stará
Výprava: Hynek Petrželka 
Hudba: Lukáš Palán

18:00–19:10sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám.
kom. procházka

Zahájení výstavy, kom. procházka


18:30 | Zahájení výstavy, komentovaná procházka | sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám. | 70 min

Od dr. Veselého přes kolonádu k dr. Šťastnému, ke kapličce nad pramenem Ottovka a kolem tenisových kurtů k hotelu Jestřabí. Kurátoři spolu s umělci představí realizace, které vznikly v reakci na umělecká díla, památníky a další místa, které v městském prostoru vytváří trvalý historický a ideový nános. Vladimír Turner staví ironický pomník současné pokrytecké době. Dvojice zdánlivě ukotvených objektů Tomáše Moravce se pravidelně přemisťuje po lázeňském areálu. William ‚Bilwa‘ Costa vytváří efemérní zvukové dílo, které vyzývá k úvaze nad monumentalitou přítomného okamžiku. Ilustrátor Jan Šrámek v rámci dlouhodobého projektu Zvláštní okolnosti nachází a kresebně rekonstruuje zaniklý luhačovický památník. Jedinými trvalými pamětníky těchto intenzivních momentů se po skončení festivalu stávají sami návštěvníci.
19:00–20:00Kolonáda
koncert

Thyme


19:00–20:00 | Thyme | Kolonáda | koncert | 60 min. 

Synergie sestry a bratra, Johany Kláry Kratochvílové a Martina Dominika Kratochvíla, cimbálu a elektroniky. Záchvěvy zkušeností s folklorem, symfonickým orchestrem a (post)moderními kompozicemi vyvěrají v pramen podmanivých hudebních ploch, které v jediném okamžiku hladce kloubí hudební světy minulé i budoucí. Elektro-akustická síla, fyzičnost i něha cimbálu prodchnutá snivostí abstraktních zvukových krajin. 

21:00–22:00Kino Elektra
koncert

Ondřej Vavrečka & Benjamin Kolmačka


21:00–22:00| Ondřej Vavrečka & Benjamin Kolmačka | Kino Elektra | koncert | 60 min  

Ondřej Vavrečka (režisér, ale také zpěvák a kytarista) a Benjamin Kolmačka (kompaktní bubeník) zahrají písně ze vznikajícího dokumentárního muzikálu 1+1+1, který pojednává o ideji pokroku. Hudebníci jsou zároveň tvůrci tohoto filmu, který se bude natáčet v ČR, Belgii, Francii, Španělsku, Anglii a, pokud se otevřou hranice, i v Kanadě.

22:00–22:30Kino Elektra
projekce letního kina

Paní Šťastná (Nikola Klinger, 2020)


22:00–22:30 | Paní Šťastná (Nikola Klinger, 2020) | Kino Elektra | 16 min. | host: Nikola Klinger 

Platonický vztah mezi dívkou zaměstnanou v lázeňském hotelu a jeho bývalým hostem se rozvíjí skrze romantické dopisy, plné starosvětské úcty, jež si dvojice vyměňuje v polovině padesátých let. Nostalgické záběry na luhačovickou kolonádu a dobové fotografie ilustrují řádky plné lásky, víry i zklamání. 

22:30–24:00Kino Elektra
projekce letního kina

Osobní život díry (Ondřej Vavrečka, 2020)


22:30–24:00 | Osobní život díry (Ondřej Vavrečka, 2020) | Kino Elektra | 62 min. | host: Ondřej Vavrečka  

„Co je svět?“ ptá se Ondřej Vavrečka v úvodu své rozbíhavé filozofické eseje. Lze ale vůbec poznat, pochopit a popsat něco tak nahodilého a nespojitého, neukotveného v čase a prostoru, jako je dnešní doba? Není zbytečné pátrat po smyslu tam, kde žádný není? Autor se proto namísto hledání pevných bodů zaměřil na díry a mezery, nestálost a nedokonalost. V přírodě, kultuře, lásce i práci. Spolu s vědci a filozofy od Althussera po Žižeka formou živé, stylisticky i tematicky eklektické koláže zkoumá, jak lze myslet prázdno. 

8:00–9:30start u Společ. domu
procházka

nutná registrace

Psychogeografická procházka R. Haluzíka a J. Zbořila


8:00–9:30 | Psychogeografická procházka Radana Haluzíka a Jonáše Zbořila | start u Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | procházka | 2 x 90 min | nutná registrace 

Ve městě nebo obci, kterou obýváme, se často pohybujeme po předem vyznačených nebo vytyčených trasách. Co kdybychom ale prostor zkusili objevit tak, že následujících dvacet minut budeme zatáčet vždy dvakrát doprava, jednou doleva a proces třikrát zopakujeme? Teoretička a autorka knihy Wanderlust: A History of Walking Rebecca Solnit píše, že lidské myšlenky se pohybují zhruba stejnou rychlostí, jakou chodíme. Přijďte si to vyzkoušet s Radanem Haluzíkem a Jonášem Zbořilem. Psychogeografická procházka se uskuteční ve dvou opakováních zhruba po 90 minutách – první od 8:00, druhá od 10:00.  

Na procházku je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře

Kapacita je 13 osob na každý z časů zvlášť (8:00–9:30, 10:00–11:30). V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) v pátek od 9:00 do 19:00. 

10:00–11:30start u Společ. domu
procházka

nutná registrace

Psychogeografická procházka R. Haluzíka a J. Zbořila


10:00–11:30 | Psychogeografická procházka Radana Haluzíka a Jonáše Zbořila | start u Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | procházka | 2 x 90 min | nutná registrace 

Ve městě nebo obci, kterou obýváme, se často pohybujeme po předem vyznačených nebo vytyčených trasách. Co kdybychom ale prostor zkusili objevit tak, že následujících dvacet minut budeme zatáčet vždy dvakrát doprava, jednou doleva a proces třikrát zopakujeme? Teoretička a autorka knihy Wanderlust: A History of Walking Rebecca Solnit píše, že lidské myšlenky se pohybují zhruba stejnou rychlostí, jakou chodíme. Přijďte si to vyzkoušet s Radanem Haluzíkem a Jonášem Zbořilem. Psychogeografická procházka se uskuteční ve dvou opakováních zhruba po 90 minutách – první od 8:00, druhá od 10:00.  

Na procházku je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře

Kapacita je 13 osob na každý z časů zvlášť (8:00–9:30, 10:00–11:30). V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) v pátek od 9:00 do 19:00. 

10:00–11:15Kino Elektra
projekce

Vladimír Turner – Bez nánosu – pásmo filmů


10:00–11:15 | Vladimír Turner - Bez nánosu - pásmo filmů | Kino Elektra, Masarykova 950 | projekce | 50 min. | host: Vladimír Turner

Vladimír Turner pro Vincenta vybral průřez jeho starších prací, které spojuje téma „nános” a přidal i něco aktuálního. 

 „Nános je reklamní vizuální smog v našich městech. Nánosy tlejících pozůstatků dinosaurů nám daly fosilní paliva, díky jejichž spalování se možná i z nás brzy stane další vyhynulý druh. Nánosy informačního balastu na nás valí politici a jiní sociální inženýři skrze média. Kapitalismus je nános.”

11:00–15:00louka u altánu u hotelu Jestřabí
přednáška a lehátkování

nutná registrace

S. Abrahám – zvukové lehátko


11:00–15:00 | Stanislav Abrahám – zvukové lehátko | louka poblíž hudebního altánu u hotelu Jestřabí, L. Janáčka 238 | přednáška a možnost vyzkoušet si lehátko v praxi | 240 min | doporučená registrace

11:00-11:30 - přednáška o lehátku
11:30-15:00 - prostor pro vyzkoušení lehátka jen pro REZERVACE - aktuálně je již KAPACITA NAPLNĚNA - na místě bude možné domluvit si termín v Praze.


Hranice mezi relaxačním a hlubším duševně terapeutickým účinkem zvukového lehátka je poměrně tenká a individuální. Rezonanční lůžko je specifický nástroj sloužící k relaxaci, tělesné regeneraci nebo k doplnění hlubinných terapeutických metod a technik sebepoznání. Jak přesně na naše tělo a mysl působí zvukové vibrace? Může nám pobyt na lehátku dopomoci k hlubšímu a lepšímu spánku? A chcete si to sami vyzkoušet?

V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) v pátek od 9:00 do 19:00 či přímo na místě.

11:30–13:00Klub Domino
přednáška a diskuze

Audiovizuální sauna: Poťouchlost v č. film. kritice


11:30–13:00 | Audiovizuální sauna: Poťouchlost v české filmové kritice | Klub Domino, Lázeňské nám. 127 | přednáška + diskuze |  90 min. | host: Ondřej Pavlík 

Co mají společného nechvalně proslulý uživatel verbal z ČSFD a moderátoři rozhlasového pořadu Čelisti? A co to znamená, když o filmové reflexi řekneme, že je poťouchlá? V přednášce se zaměříme na jeden z nejvýraznějších rétorických stylů současné české filmové kritiky, který je okázale performativní, výstřední a groteskně komediální. A přestože se jeho představitelé prezentují jako výrazné a nenapodobitelné individuality, ve skutečnosti mají překvapivě mnoho společného. Přednáška nastíní charakteristické rysy poťouchlé kritiky a vysvětlí, kde se vzala a proč se jí tak dobře daří právě v podmínkách dnešní digitální éry. Mimo jiné tak vyjde najevo, že ačkoli se poťouchlí kritici často vymezují vůči jakékoli normalitě, ve skutečnosti dokonale ztělesňují principy pozdně kapitalistického mediálního provozu a jsou jejich excesivním sebereflexivním odrazem.

Projekt byl podpořen fondy EHP a Norska. 

so 12:00–18:00pramen Marie
performance

StonyTellers: Globalizační receptář 1.0 – Luhač. příběhy


12:00–18:00 | StonyTellers: Globalizační receptář 1.0 – Luhačovické příběhy | pramen Marie, Lázeňské nám. 308 | performance | 360 min

StonyTellers je umělecká kontemplativní platforma, která skrze kolektivní sdílení příběhů a přípravu jídla zkoumá témata, která reflektují současný stav světa. Putují na cestě virtuální krajinou v realitě úzkosti. Kameny procházející terénem, který člověk přizpůsobil vlastním potřebám a tím je přinutil k pohybu. V rámci performance se ve vyprávění navrací k historii luhačovické kuchyně a tehdejší tradiční venkovské a městské lázeňské kultuře, a přenáší je do příběhů se vztahem k místu a místním zvyklostem. Připravují při tom pokrmy, které mohou návštěvníci ochutnat

13:00–19:00městská i lázeňská část Luhačovic
performance-instalace

Moře pod povrchem


13:00–19:00 | Moře pod povrchem | městská i lázeňská část Luhačovic | performance-instalace | Tomáš Žižka, Jan a Vendula Tomšů, Lukáš Bobčík a kol.

Výzkum nových pramenných vrtů aneb hlubinná sondáž sociálního klimatu Luhačovic. Divadelně-výtvarně experimentální počin, jež vznikal přímo na míru městu během rezidenčního pobytu v Luhačovicích pod vedením Tomáše Žižky, průkopníka site-specific u nás a vedoucího ateliéru z ateliéru Divadelní tvorba v netradičních prostorech Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. 

13:00–14:00zahrádka kavárny Jizba
performance-vysílání

Bio Masha + Matěj Samec


13:00–14:00 | Bio Masha + Matěj Samec | zahrádka kavárny Jizba | performance – vysílání | 60 min

Úsměvy i zamyšlení přináší legendární dvojice přátel Bio Masha a Matěj Samec. Dva myslitelé, dva baviči, dva mikrofony, jeden veřejný prostor, který svým improvizačním vystoupením plným glos, jinotajů a přirovnání ovládnou. Jaký je skutečný význam lázeňství a wellness kultury? Co je štěstí? Hodí se žlutá k modré? Povalujete-li se zrovna v kavárně Jizba, neváhejte vystupujícím některý z dotazů položit.

16:00–17:00zahrádka kavárny Jizba
performance-vysílání

Bio Masha + Matěj Samec


16:00–17:00 | Bio Masha + Matěj Samec | zahrádka kavárny Jizba | performance – vysílání | 60 min

Úsměvy i zamyšlení přináší legendární dvojice přátel Bio Masha a Matěj Samec. Dva myslitelé, dva baviči, dva mikrofony, jeden veřejný prostor, který svým improvizačním vystoupením plným glos, jinotajů a přirovnání ovládnou. Jaký je skutečný význam lázeňství a wellness kultury? Co je štěstí? Hodí se žlutá k modré? Povalujete-li se zrovna v kavárně Jizba, neváhejte vystupujícím některý z dotazů položit.

13:00–14:30sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám.
kom. prohlídka

Kom. prohlídka výstavy


13:00–14:30 | Komentovaná prohlídka výstavy | sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám. | 90 min

Od dr. Veselého přes kolonádu k dr. Šťastnému, ke kapličce nad pramenem Ottovka, kolem tenisových kurtů k pramenu Marie až k hotelu Jestřabí a zpět. Kurátoři spolu s umělci představí realizace, které vznikly v reakci na umělecká díla, památníky a další místa, které v městském prostoru vytváří trvalý historický a ideový nános. Vladimír Turner staví ironický pomník současné pokrytecké době. Dvojice zdánlivě ukotvených objektů Tomáše Moravce se pravidelně přemisťuje po lázeňském areálu. Akce performera Martina Zeta Suita pro 8 postav, rotoped a bagr, rekonstruuje nahodilé momenty z nedávné historie lidstva. William ‚Bilwa‘ Costa vytváří efemérní zvukové dílo, které vyzývá k úvaze nad monumentalitou přítomného okamžiku. Ilustrátor Jan Šrámek v rámci dlouhodobého projektu Zvláštní okolnosti nachází a kresebně rekonstruuje zaniklý luhačovický památník. Umělecké duo Stonytellers zve ke sdílenému vyprávění s vařením z místních pramenů. Jedinými trvalými pamětníky těchto šesti intenzivních momentů se po skončení festivalu stávají sami návštěvníci.
sobota 13:00lázeňský areál
performance/ situace

Martin Zet: Suita pro 8 postav, rotoped a bagr


sobota od 13:00 | Martin Zet: Suita pro 8 postav, rotoped a bagr | lázeňský areál | performance/situace

Vztah Martina Zeta k pomníkům a sochám ve veřejném prostoru je výrazně ovlivněn dlouholetým výzkumem tvorby jeho otce – sochaře a autora monumentálních veřejných realizací Miloše Zeta. Performance Suita pro 8 postav rotoped a bagr, se vztahuje ke čtyřem figurálním sochám a sousoším v lázeňském areálu, přistupuje k nim však z perspektivy náhodných kolemjdoucích, a právě ty na úkor samotných soch monumentalizuje. Suita, kterou performeři vykonávají, je rekonstrukcí konkrétních okamžiků z nedávné minulosti zachycených při mapování lázeňského areálu. Pouze skutečné sochy a sousoší se tak stávají svědky téměř absurdního návratu v čase.

14:00–14:40za Ředitelstvím lázní
performance pro 3 diváky

nutná registrace

Lžička pod nos – Studio MoreThanThat

14:00–14:40 | Lžička pod nos – Studio MoreThanThat | za Ředitelstvím lázní, zleva | performance pro 3 diváky | 40 min. | nutná registraceIntimní multisenzorické představení pro tři účastníky. Páska přes oči, sluchátka, teplé dlaně. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné příběhy inspirované mateřskými postavami z Erbenovy Kytice. Smyslové dobrodružství k vnitřnímu poznání a na podivuhodná místa: s pomocí taktilních předmětů, vůní, zvuků a především vaší fantazie.Sensory Guides: Ivana Atanasova, Lara Hereu and Nitish JainStorytellers: Petra Hauerova and Ivana Atanasova.Sound Design: Daniel ValášekDramaturgie: Ran JiaoProdukce: Studio MoreThanThat & Antonie DědečkováNa představení je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře. Představení proběhne v časech: 14:00 / 15:00 / 16:00.V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) od pátku 25. 6. vždy od 9:00 do 19:00.
15:00–15:40za Ředitelstvím lázní
performance pro 3 diváky

nutná registrace

Lžička pod nos – Studio MoreThanThat

15:00–15:40 | Lžička pod nos – Studio MoreThanThat | za Ředitelstvím lázní, zleva | performance pro 3 diváky | 40 min. | nutná registraceIntimní multisenzorické představení pro tři účastníky. Páska přes oči, sluchátka, teplé dlaně. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné příběhy inspirované mateřskými postavami z Erbenovy Kytice. Smyslové dobrodružství k vnitřnímu poznání a na podivuhodná místa: s pomocí taktilních předmětů, vůní, zvuků a především vaší fantazie.Sensory Guides: Ivana Atanasova, Lara Hereu and Nitish JainStorytellers: Petra Hauerova and Ivana Atanasova.Sound Design: Daniel ValášekDramaturgie: Ran JiaoProdukce: Studio MoreThanThat & Antonie DědečkováNa představení je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře. Představení proběhne v časech: 14:00 / 15:00 / 16:00.V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) od pátku 25. 6. vždy od 9:00 do 19:00.
16:00–16:40za Ředitelstvím lázní
performance pro 3 diváky

nutná registrace

Lžička pod nos – Studio MoreThanThat

16:00–16:40 | Lžička pod nos – Studio MoreThanThat | za Ředitelstvím lázní, zleva | performance pro 3 diváky | 40 min. | nutná registraceIntimní multisenzorické představení pro tři účastníky. Páska přes oči, sluchátka, teplé dlaně. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné příběhy inspirované mateřskými postavami z Erbenovy Kytice. Smyslové dobrodružství k vnitřnímu poznání a na podivuhodná místa: s pomocí taktilních předmětů, vůní, zvuků a především vaší fantazie.Sensory Guides: Ivana Atanasova, Lara Hereu and Nitish JainStorytellers: Petra Hauerova and Ivana Atanasova.Sound Design: Daniel ValášekDramaturgie: Ran JiaoProdukce: Studio MoreThanThat & Antonie DědečkováNa představení je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře. Představení proběhne v časech: 14:00 / 15:00 / 16:00.V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) od pátku 25. 6. vždy od 9:00 do 19:00.
14:00–17:00kolonáda
koncert

Hudba na kolonádě: I am Planet / Oldřich Janota


14:00–17:00 | Hudba na kolonádě: I am Planet / Oldřich Janota | kolonáda | oba vystupující zahrají střídavě 3 půlhodinové bloky každý | 180 min 

I Am Planet
 Patrik Korinok je slovenský neoklasický skladatel a hudebník silně inspirovaný přírodou. Ve své tvorbě spojuje současnou klasickou hudbu s prvky minimalismu. V poslední době se z vnějšku obrací dovnitř člověka a nahlíží na přirozenou lidskou potřebu ticha. Ticho tak tvoří plnohdonotnou součást jeho kompozic. Ty představí při sobotním klavírním sólo vystoupení na kolonádě i v neděli v hudebním altánu, kde tichý prožitek umocní houslový doprovod.

    


Oldřich Janota 
Melancholický a osobitý bard, lety vyzrálý do decentní a kulantní podoby. Zádumčivý putovatel poetickými vnitřními světy, kterými své posluchače provází svým zahloubaným hlasem s minimalisticky nevtíravým doprovodem folkové kytary. 
14:30–16:00terasa Společ. domu
diskuze

Audiovizuální sauna: Film jsem zatím neviděl, ale dávám odpad


14:30–16:00 | Audiovizuální sauna: Film jsem zatím neviděl, ale dávám odpad | terasa Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | diskuze | 60–90 min 

Jak se liší kritický a fanouškovský pohled na kinematografickou kvalitu? Jak se podle nich pozná dobrý film a jaká kritéria jim přijdou podstatná při jeho hodnocení? Stírá dnešní doba rozdíl mezi oběma přístupy? A mohou se navzájem obohatit? Podobnými otázkami se bude zabývat debata mezi profesionálními kritiky Ondřejem Pavlíkem (Cinepur, A2) a Táňou Zabloudilovou (Český rozhlas, A2larm, Aktuálně.cz, Artzóna a další) a vedoucím fanouškovského popkulturního portálu NerdFix Markem Čabákem. Moderuje Vít Svoboda. 

Projekt byl podpořen fondy EHP a Norska. 

17:00–18:30Kino Elektra
přednáška + talkshow

Hudební lázně s M. Hrochem, K. Veselým a P. Turkem


17:00–18:30 | Hudební lázně s Milošem Hrochem, Karlem Veselým a Pavlem Turkem | Kino Elektra, Masarykova 950 | přednáška, talkshow | 90 min 

Hudba, která léčí. Kulturní publicisté Miloš Hroch, Pavel Turek a Karel Veselý prozkoumají ohrané klišé z různých stran. Proměnila pandemie naše vnímání hudby? Proč nám byl ambient a drone skloňovaný ze všech možných stran? Mají field recordings a soustředěné naslouchání přírodě skutečně terapeutické účinky? A co návrat new age? Odpovědi se pokusíme najít s pomocí hudebních i klipových ukázek. A možná přijde i Enya.

Miloš Hroch, Karel Veselý, Pavel Turek je trojice předních českých hudebních publicistů a nadšenců. První zmíněné dvojici vyšla loni úspěšná kniha Všechny kočky jsou šedé: Hudba úzkosti. 

18:30–19:30hudební altán u hotelu Jestřabí
koncert

Irena a Vojtěch Havlovi


18:30–19:30 | Irena a Vojtěch Havlovi | hudební altán u hotelu Jestřabí, L. Janáčka 238 | koncert | 60 min 

Dvojice prověřená časem, přesto stále vtahující. S mimořádnou dávkou univerzality a vytříbeném projevem meandrují mezi dlouhými meditačními plochami inspirovanými východním myšlením a elektrizující formou vzájemné hudební komunikace. Violoncella a piáno s nádechem poetičnosti a inspirací neevropskými kulturami. Tvorba jako poslání a hudba jako dar, kterým předávají mírumilovné duchovní poselství. 

20:00–21:00terasa u lesa za Centrálními lázněmi
koncert

Urbanfailure


20:00–21:00 | Urbanfailure | terasa u lesa za Centrálními lázněmi, Leoše Janáčka 239 | koncert | 60 min 

Živé skládaná mozaika abstraktních mikrozvuků a diskrétních (a)rytmů. Tomu, co vychází z hardwaru Michala Lichého, můžeme říkat třeba (a)rytmický noise, lo-fi techno trash nebo extrémní taneční hudba. Ať už jakkoliv, chladné a hypnotizující disco člena bratislavského zvukového kolektivu Urbsounds posluchače na začátku vcucne a na konci vyplivne zkalibrovaného do nové hluchové formy. 

21:30–22:30Letní kino pod přehradou
audiovizuální kompozice

Phonotropic Blindness – Michal Kindernay


21:30–22:30 | Phonotropic Blindness – Michal Kindernay | Letní kino pod přehradou, Jurkovičova alej 117 | audiovizuální kompozice | cca 60 min 

Audiovizuální kompozice Michala Kindernaye oživuje vodní element v jeho rozmanitých podobách: od rozmarného bublání minerálních pramenů, přes proudění vody zkrocené v potrubích až po temné dunění hlubin moří a oceánů s ingrediencemi zvuků lodní dopravy, komunikace a průmyslu. Multikanálová zvuková skladba odhaluje křehké vztahy mezi mikro- a makroudálostmi v podzemním vodním a industriálním ambientu. Živá performance evokuje nejen alchymistické pokusy a pohanské rituály, ale také mikroskopická pozorování přírodních procesů a laboratorní rozbory chemického složení látek. Detailní záběry přírodních prvků a abstraktní obrazce vznikající změnami frekvencí zvuku vyvolávají hypnoticky magický zážitek. Obklopující zvuky a jejich vizualizace však zároveň upozorňují na nevšímavost vůči stupňujícímu se zvukovému znečištění vodních ploch. 

22:30–23:30Letní kino pod přehradou
projekce

Krátké animované filmy z festivalu B16


22:30–23:30 | Krátké animované filmy z festivalu B16 | Letní kino pod přehradou, Jurkovičova alej 117 | projekce | 51 min 

Festival krátkých filmů Brněnská Šestnáctka (B16) je jedním z nejstarších českých filmových festivalů a minulý rok oslavila již svůj 61. ročník. Ve spolupráci s B16 uvádíme výběr krátkých animovaných filmů z minulého ročníku. Brněnská Šestnáctka (B16) je jedním z nejstarších českých filmových festivalů a minulý rok oslavila již svůj 61. ročník. Ve spolupráci s B16 uvádíme výběr krátkých animovaných filmů z minulého ročníku.  

10:00–12:00sraz u pošty v 9.30 (pěšky); 9:43 (bus)
kom. prohlídka

Kom. prohlídka Pražské čtvrti s B. Petrákovou a L. Psotovou


10:00–12:00 | Komentovaná prohlídka Pražské čtvrti s etnografkou Blankou Petrákovou a lektorkou Lenkou Psotovou | sraz u pošty v 9.30 anebo odjezd autobusem od pošty na zastávku Pražská čtvrť v 9.43 | 120 min

Vydejte se s námi prozkoumat Pražskou čtvrť. Venkovní komentovaná prohlídka pro všechny, které zajímá architektura a historie. Seznámí se také s poutavými příběhy, které se zde udály a s osobnostmi, které zde pobývali.

11:00 - 11:30louka u altánu u hotelu Jestřabí
autorské čtení

Martin Šenkypl


11:00 - 11:30 | Martin Šenkypl | louka poblíž hudebního altánu u hotelu Jestřabí, L. Janáčka 238 | autorské čtení | 30 min

->Přesné místo představení<-
49°6'33.106"N, 17°45'48.553"E

Martin Šenkypl (*1984). Opavský rodák absolvoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po studiích byl zaměstnán převážně v technických pracovních pozicích.  Autorsky přispěl do webového magazínu Čmelák a svět, do časopisů Protimluv, Texty, H_aluze, Artikl, A2 a do literárního leporela Bagr. Knižně je zastoupen výběrem ze své tvorby v knize Řezbáři stínů: almanach české poezie (Vladimír Stibor, 2016). Vlastním nákladem vydal sbírku Neděle a jiné myšlenky (2014). Vloni publikoval sbírku Černý vesmírný popel. Věnuje se i výtvarné básni – koláži.

11:00–12:00zahrádka kavárny Jizba
performance-vysílání

Bio Masha + Matěj Samec


11:00–12:00 | Bio Masha + Matěj Samec | zahrádka kavárny Jizba | performance – vysílání | 60 min

Úsměvy i zamyšlení přináší legendární dvojice přátel Bio Masha a Matěj Samec. Dva myslitelé, dva baviči, dva mikrofony, jeden veřejný prostor, který svým improvizačním vystoupením plným glos, jinotajů a přirovnání ovládnou. Jaký je skutečný význam lázeňství a wellness kultury? Co je štěstí? Hodí se žlutá k modré? Povalujete-li se zrovna v kavárně Jizba, neváhejte vystupujícím některý z dotazů položit.

14:00–15:00zahrádka kavárny Jizba
performance-vysílání

Bio Masha + Matěj Samec


14:00–15:00 | Bio Masha + Matěj Samec | zahrádka kavárny Jizba | performance – vysílání | 60 min

Úsměvy i zamyšlení přináší legendární dvojice přátel Bio Masha a Matěj Samec. Dva myslitelé, dva baviči, dva mikrofony, jeden veřejný prostor, který svým improvizačním vystoupením plným glos, jinotajů a přirovnání ovládnou. Jaký je skutečný význam lázeňství a wellness kultury? Co je štěstí? Hodí se žlutá k modré? Povalujete-li se zrovna v kavárně Jizba, neváhejte vystupujícím některý z dotazů položit.

11:00–16:00pramen Aloiska
celodenní piknik

Hadaikum piknik feat. Zvukový pokoj v krajině


11:00–16:00 | Hadaikum piknik feat. Zvukový pokoj v krajině | u pramene Aloiska, Bílá čtvrť | celodenní piknik 

->Přesné místo pikniku <-
49°6'9.620"N, 17°45'52.636"E

Vyvrcholením zvukové sekce 11. ročníku Luhovaného Vincenta je nedělní hostina. Zmrzlinový piknik v lučním pokoji v těsné blízkosti pramene Aloiska připravují Hadaikum – Nela Britaňáková a Adéla Chorá. Umělkyně reagují na letošní téma festivalu „bez nánosu” svérázně – pro svoji performance zvolily místo, do nějž v minulosti žádný z bodů programu nezasahoval. Přijďte se společně s námi opulentně přejíst zmrzlinou a položit se do měkkých dek a polštářů, které se magicky zjeví v neděli dopoledne v jednom z luhačovických sadů. Odpočívejte při poslechu děl vzniklých během literárních rezidencí spisovatelek Kláry Vlasákové a Terezy Semotamové a autora Petra Borkovce. V průběhu pikniku budou prezentovány také výstupy ze zvukové dílny s Michalem Kindernayem.
11:00–11:45Japonská zahrada u hotelu Jestřabí
divadlo

Řeka – Studio Damúza


11:00–11:45 | Řeka – Studio Damúza | Japonská zahrada u hotelu Jestřabí, L. Janáčka 238 | loutkové divadelní představení pro děti od 2 let a jejich rodiče | 30 min. + 15 min. na objevování Řeky dětmi 

Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe.
Řeka je živel, řeka je mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů.
Pssst! Když nebudeš hlučet, uvidíš je. Támhle jsou! Rybky, kachny, čolci, užovky, raci, mloci, bobři, žáby. To koukáš, co? Jen dávej pozor, ať se nezmáčíš!

Režie: Štěpán Gajdoš
Scénář: Štěpán Gajdoš a kol.
Scénografie: Anna Gumboldt
Hrají: Kateřina Bejčková, Matouš Fendrych, Matěj Šumbera/Kryštof Grygar
Hudba: Matěj Štrunc
Produkce: Martina Diblíková

11:30–12:40sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám.
kom. prohlídka

Kom. prohlídka výstavy


11:30–12:40 | Komentovaná prohlídka výstavy | sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám. | 70 min.

Od dr. Veselého přes kolonádu k dr. Šťastnému, ke kapličce nad pramenem Ottovka a kolem tenisových kurtů k hotelu Jestřabí.Kurátoři spolu s umělci představí realizace, které vznikly v reakci na umělecká díla, památníky a další místa, které v městském prostoru vytváří trvalý historický a ideový nános. Vladimír Turner staví ironický pomník současné pokrytecké době. Dvojice zdánlivě ukotvených objektů Tomáše Moravce se pravidelně přemisťuje po lázeňském areálu. William ‚Bilwa‘ Costa vytváří efemérní zvukové dílo, které vyzývá k úvaze nad monumentalitou přítomného okamžiku. Ilustrátor Jan Šrámek v rámci dlouhodobého projektu Zvláštní okolnosti nachází a kresebně rekonstruuje zaniklý luhačovický památník. Jedinými trvalými pamětníky těchto intenzivních momentů se po skončení festivalu stávají sami návštěvníci.
12:30–13:00hala Vincentka
přednáška

Marie Ladrová – povídání o těreminu


12:30–13:00 | Marie Ladrová – povídání o těreminu | hala Vincentka | 30 min

13:00–16:00hala Vincentka
koncert

M. Ladrová/S. Abrahám/D. Meier & V.Dobiáš aka Sweeps04


13:00–16:00 | Marie Ladrová  / Stanislav Abrahám / Daniel Meier & Václav Dobiáš aka Sweeps04 | hala Vincentka | koncertní odpoledne | 180 min

 Marie Ladrová
 Jednočlenný hudební projekt MR výtvarnice Marie Ladrové, kterému nechybí vícenástrojová vrstevnatost. Prim hraje magický zvuk těreminu doplněný kytarou, jejichž souzvuk posluchače unáší do snových realit, kde se v temperamentních písních vyvažuje ticho s hlukem. Texty se jako důležití poslové pomocí podmanivého zpěvu dotýkají posluchače podobně, jako se výtrusy hub dotýkají podhoubí. Při správné kombinaci tak může vyrůst plodnice neočekávané barvy, chuti i účinků!

 Po skončení koncertu budou mít posluchači možnost vyzkoušet si těremin osobně. 

 

 

Stanislav Abrahám 
 Zvukový umělec, hudebník, pedagog. V současnosti působí jako zvukový designér v Českém rozhlase, čerstvě se věnuje také muzikoterapeutické praxi. Vyústěním jeho zájmu o účinky zvuku na tělesnou a duševní rovnováhu je propojení muzikoterapeutického gongu s elektronickým dronem z modulárního syntezátoru. V sobotu jste měli možnost vyzkoušet si jeho sonické lehátko. Nyní v hale pramenu Vincentka spolu se zvukovým rezonančním lůžkem a gongem rozezní také kameny.  

 

Daniel Meier & Václav Dobiáš aka Sweeps04  
Jak to dopadne, když se houslemi prožene elektřina a jejich tělo rozechví kromě houslistových rukou i digitálně vyluzované zvukové plochy druhého hráče, jehož prsty ovládají tóny rodící se z jedniček a nul. Překvapivě sourodé duo klasicky vzdělaného houslisty Daniela Meiera a milovníka melancholického drone Václava Dobiáše aka Sweeps04. Fyzičnost i plastičnost na amplifikovaných stěnách bezčasí.  

13:00–19:00městská i lázeňská část Luhačovic
performance-instalace

Moře pod povrchem


13:00–19:00 | Moře pod povrchem | městská i lázeňská část Luhačovic | performance-instalace | Tomáš Žižka, Jan a Vendula Tomšů, Lukáš Bobčík a kol.

Výzkum nových pramenných vrtů aneb hlubinná sondáž sociálního klimatu Luhačovic. Divadelně-výtvarně experimentální počin, jež vznikal přímo na míru městu během rezidenčního pobytu v Luhačovicích pod vedením Tomáše Žižky, průkopníka site-specific u nás a vedoucího ateliéru z ateliéru Divadelní tvorba v netradičních prostorech Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU.

14:00–14:40za Ředitelstvím lázní
performance pro 3 diváky

nutná registrace

Lžička pod nos – Studio MoreThanThat

14:00–14:40 |Lžička pod nos – Studio MoreThanThat | za Ředitelstvím lázní, zleva | performance pro 3 diváky | 40 min. | nutná registraceIntimní multisenzorické představení pro tři účastníky. Páska přes oči, sluchátka, teplé dlaně. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné příběhy inspirované mateřskými postavami z Erbenovy Kytice. Smyslové dobrodružství k vnitřnímu poznání a na podivuhodná místa: s pomocí taktilních předmětů, vůní, zvuků a především vaší fantazie.Sensory Guides: Ivana Atanasova, Lara Hereu and Nitish JainStorytellers: Petra Hauerova and Ivana Atanasova.Sound Design: Daniel ValášekDramaturgie: Ran JiaoProdukce: Studio MoreThanThat & Antonie DědečkováNa představení je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře. Možnost registrace na časy: 14:00 / 15:00 / 16:00.V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) od pátku 25. 6. vždy od 9:00 do 19:00.
15:00–15:40za Ředitelstvím lázní
performance pro 3 diváky

nutná registrace

Lžička pod nos – Studio MoreThanThat

15:00–15:40 | Lžička pod nos – Studio MoreThanThat | za Ředitelstvím lázní, zleva | performance pro 3 diváky | 40 min. | nutná registraceIntimní multisenzorické představení pro tři účastníky. Páska přes oči, sluchátka, teplé dlaně. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné příběhy inspirované mateřskými postavami z Erbenovy Kytice. Smyslové dobrodružství k vnitřnímu poznání a na podivuhodná místa: s pomocí taktilních předmětů, vůní, zvuků a především vaší fantazie.Sensory Guides: Ivana Atanasova, Lara Hereu and Nitish JainStorytellers: Petra Hauerova and Ivana Atanasova.Sound Design: Daniel ValášekDramaturgie: Ran JiaoProdukce: Studio MoreThanThat & Antonie DědečkováNa představení je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře. Možnost registrace na časy: 14:00 / 15:00 / 16:00.V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) od pátku 25. 6. vždy od 9:00 do 19:00.
16:00–16:40za Ředitelstvím lázní
performance pro 3 diváky

nutná registrace

Lžička pod nos – Studio MoreThanThat

16:00–16:40 | Lžička pod nos – Studio MoreThanThat | za Ředitelstvím lázní, zleva | performance pro 3 diváky | 40 min. | nutná registraceIntimní multisenzorické představení pro tři účastníky. Páska přes oči, sluchátka, teplé dlaně. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné příběhy inspirované mateřskými postavami z Erbenovy Kytice. Smyslové dobrodružství k vnitřnímu poznání a na podivuhodná místa: s pomocí taktilních předmětů, vůní, zvuků a především vaší fantazie.Sensory Guides: Ivana Atanasova, Lara Hereu and Nitish JainStorytellers: Petra Hauerova and Ivana Atanasova.Sound Design: Daniel ValášekDramaturgie: Ran JiaoProdukce: Studio MoreThanThat & Antonie DědečkováNa představení je nutné registrovat se prostřednictvím tohoto formuláře. Možnost registrace na časy: 14:00 / 15:00 / 16:00.V případě nenaplnění kapacity bude možné rezervovat si místo také v infostánku kavárny Jizba (Masarykova 198) od pátku 25. 6. vždy od 9:00 do 19:00.
16:00–16:45Nad pramenem Aloiska
performance

Treatment of Remembering – Pocket Art


16:00–16:45 | Treatment of Remembering – Pocket Art | Nad pramenem Aloiska, Bílá čtvrť | performance | 45 min

„Představte si, že dýcháte.“ Tři performerky podstupují společně s diváky proceduru „Treatment of Remembering” v čase, kdy člověkem vyčerpaná příroda již neexistuje, a v poetických tanečních obrazech se na ni rozpomínají. Původně divadelní zpracování je zasazeno do venkovního prostoru a vnitřní prožitek je v přímé konfrontaci s reálným živým světem. Citlivost sound designu a autorské hudby umocňuje intenzitu smyslového vnímání, a dotváří tak dílo naplněné neustálou vibrací vzniku a zániku.

Koncept: Johana Pocková
Režie: Sabina Bočková, Johana Pocková
Tvorba: Sabina Bočková, Johana Pocková, Inga Zotova-Mikshina
Performers: Sabina Bočková, Johana Pocková, Barbora Rokoszová 
Hudba: Lukáš Palán
Sound design: Jakub Štourač
Scénografie: Denisa Švachová
Dramaturgická konzultace: Petra Hauerová

Představení se koná ve spolupráci s festivalem TANEC PRAHA17:00–18:00hudební altán u hotelu Jestřabí
koncert

I Am Planet


17:00–18:00 | I Am Planet | hudební altán u hotelu Jestřabí, L. Janáčka 238 | koncert | 60 min 

Patrik Korinok je slovenský neoklasický skladatel a hudebník silně inspirovaný přírodou. Ve své tvorbě spojuje současnou klasickou hudbu s prvky minimalismu. V poslední době se z vnějšku obrací dovnitř člověka a nahlíží na přirozenou lidskou potřebu ticha. Ticho tak tvoří plnohdonotnou součást jeho kompozic. V sobotním vystoupení tichý prožitek umocní houslový doprovod. 

21:30–22:30zahrádka kavárny Jizba
závěrečná projekce festivalu

Flying Luna Clipper (Ikko Ono, 1987)


21:30–22:30 | Flying Luna Clipper (Ikko Ono, 1987) | zahrádka kavárny Jizba, Masarykova 198 | závěrečná projekce festivalu | 55 min 

Zapomenutý a obskurní surrealistický animovaný film, který vyšel v osmdesátých letech v Japonsku na videu a pak byl na více než dvacet let ztracen. Inspirován Žlutou ponorkou a animován kompletně na počítači MSX, Flying Luna Clipper stojí na pomezí počítačových her a filmu. Snový cestopis letadlem po Pacifiku, plný nádherných západů slunce a antropomorfického ovoce. 

Výstavní program festivalu si klade otázku…

Výstavní program festivalu si klade otázku, jestli současné umění může vstoupit do natolik tradičního sdíleného prostoru způsobem, který by zachoval jeho charakter a přesto dokázal vytvořit trvalou hodnotu odpovídající současnému vnímání světa a současným výtvarným formám. Trvalost přitom nevnímáme v její materiální podobě, ale spíše ve schopnosti vyvolat zcela nehmotný prožitek založený na vhodném vystižení místa a gesta. Hlavním tématem se tak stává hledání nového a zcela aktuálního monumentu, který není jen dalším nánosem ve sdíleném prostoru, ale je při své efemérní povaze schopen přesáhnout kvality, které máme spojené s uměleckými realizacemi, jejichž hmotná podoba často znemožňuje představit si dané místo bez jejich přítomnosti.
so 12:00–18:00pramen Marie
performance

StonyTellers: Globalizační receptář 1.0 – Luhač. příběhy


12:00–18:00 | StonyTellers: Globalizační receptář 1.0 – Luhačovické příběhy | pramen Marie, Lázeňské nám. 308 | performance | 360 min

StonyTellers je umělecká kontemplativní platforma, která skrze kolektivní sdílení příběhů a přípravu jídla zkoumá témata, která reflektují současný stav světa. Putují na cestě virtuální krajinou v realitě úzkosti. Kameny procházející terénem, který člověk přizpůsobil vlastním potřebám a tím je přinutil k pohybu. V rámci performance se ve vyprávění navrací k historii luhačovické kuchyně a tehdejší tradiční venkovské a městské lázeňské kultuře, a přenáší je do příběhů se vztahem k místu a místním zvyklostem. Připravují při tom pokrmy, které mohou návštěvníci ochutnat

sobota 13:00lázeňský areál
performance/ situace

Martin Zet: Suita pro 8 postav, rotoped a bagr


sobota od 13:00 | Martin Zet: Suita pro 8 postav, rotoped a bagr | lázeňský areál | performance/situace

Vztah Martina Zeta k pomníkům a sochám ve veřejném prostoru je výrazně ovlivněn dlouholetým výzkumem tvorby jeho otce – sochaře a autora monumentálních veřejných realizací Miloše Zeta. Performance Suita pro 8 postav rotoped a bagr, se vztahuje ke čtyřem figurálním sochám a sousoším v lázeňském areálu, přistupuje k nim však z perspektivy náhodných kolemjdoucích, a právě ty na úkor samotných soch monumentalizuje. Suita, kterou performeři vykonávají, je rekonstrukcí konkrétních okamžiků z nedávné minulosti zachycených při mapování lázeňského areálu. Pouze skutečné sochy a sousoší se tak stávají svědky téměř absurdního návratu v čase.

trávník před Hotelem Jestřabí
objekt

Vladimír Turner: BIO(Greenwashing)


Vladimír Turner: BIO(Greenwashing) | trávník před Hotelem Jestřabí,  L. Janáčka 238 | objekt

Ať už jde o videa a filmy, objekty, instalace, intervence ve veřejném prostoru nebo performance, je Vladimírova tvorba prostoupena reakcemi na problematická společenská témata a kritikou globálního konzumně orientovaného světa. Jeho poslední práci BIO (Greenwashing) můžeme v kontextu festivalu vnímat jako jakýsi pomník současnému zelenému pokrytectví. Není totiž důležité, jak je kdo šetrný k životnímu prostředí, ale kdo to o sobě hlasitěji říká, respektive, kdo to dokáže dráže prodat. 

kaplička nad Ottovkou
site-relative instalace

William ‚Bilwa‘ Costa: flux: 03:00:00


William ‚Bilwa‘ Costa: flux: 03:00:00 | kaplička nad Ottovkou | site-relative instalace

William ‚Bilwa‘ Costa často popisuje své instalace a performance jako „site-relative“ tedy „vztahující se k místu“. Instalace nejenže vznikají podle konkrétních prostorových podmínek („site-specific“), ale vznikají v komunikaci s prostorem, a zároveň se mu výrazně přizpůsobují. lux: 03:00:00 je zvuková instalace, která kombinuje přirozené zvuky prostředí se zvuky produkovanými vědomě, a každému posluchači tak nabízí jedinečnou kompozici složenou z náhody a záměru podle osobního sluchového vjemu. Instalace tak vytváří jakýsi časově omezený pomník přítomnému okamžiku a osobnímu prožitku. 

vitríny na kolonádě
výstava

Jan Šrámek: Památník Rudé armády


Jan Šrámek: Památník Rudé armády | vitríny na kolonádě | výstava

Pro festival Luhovaný Vincent zpracoval Jan Šrámek ilustraci památníku Rudé armády, který byl na návrh sochaře Miloše Axmana postaven v roce 1945 na náměstí 28. října a nahrazen v roce 1955 novou sochou Rudoarmějce dle návrhu tehdejšího národního umělce Jana Habarty, která zde stojí dodnes. Ilustrace původního památníku navazuje na Šrámkův dlouhodobý projekt Zvláštní okolnosti, ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu. 

Lázeňské náměstí
performativní objekty

Tomáš Moravec: Moje kotva nedrží, vleču ji.


Tomáš Moravec: Moje kotva nedrží, vleču ji. | Lázeňské náměstí | performativní objekty

Dvojice objektů se pohybuje veřejným prostorem lázeňských Luhačovic. Jejich tvar vybízí ke kinetické interakci, samy o sobě jsou však nehybné. Pravidelné performativní přemisťování vytváří nahodilou choreografii, změnu vzájemných pozic a pokaždé novou lokalizaci. Objekt v pohybu se stává jednotícím motivem, který opodstatňuje koordinovanou činnost skupiny lidí. Ve svých statických pozicích se pak objekty dočasně usazují jako sedimenty v prostoru.