Audiovizuální sauna: Poťouchlost v č. film. kritice


11:30–13:00 | Audiovizuální sauna: Poťouchlost v české filmové kritice | Klub Domino, Lázeňské nám. 127 | přednáška + diskuze |  90 min. | host: Ondřej Pavlík 

Co mají společného nechvalně proslulý uživatel verbal z ČSFD a moderátoři rozhlasového pořadu Čelisti? A co to znamená, když o filmové reflexi řekneme, že je poťouchlá? V přednášce se zaměříme na jeden z nejvýraznějších rétorických stylů současné české filmové kritiky, který je okázale performativní, výstřední a groteskně komediální. A přestože se jeho představitelé prezentují jako výrazné a nenapodobitelné individuality, ve skutečnosti mají překvapivě mnoho společného. Přednáška nastíní charakteristické rysy poťouchlé kritiky a vysvětlí, kde se vzala a proč se jí tak dobře daří právě v podmínkách dnešní digitální éry. Mimo jiné tak vyjde najevo, že ačkoli se poťouchlí kritici často vymezují vůči jakékoli normalitě, ve skutečnosti dokonale ztělesňují principy pozdně kapitalistického mediálního provozu a jsou jejich excesivním sebereflexivním odrazem.

Projekt byl podpořen fondy EHP a Norska.