Audiovizuální sauna: Proč hodnotíme umění?


13:00–14:30 | Audiovizuální sauna: Proč hodnotíme umění? | terasa Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | talkshow | 90 min. | hosté: Eva Skopalová, Karel Veselý 
Stále větší počet uměleckých soutěží, v čele s Cenou Jindřicha Chalupeckého, se v posledních letech vzdává možnosti oceňovat jednotlivé umělce a samotní laureáti často individuální ocenění odmítají. Jak se ve světle těchto rozhodnutí a gest mění pohled na umělecké soutěžení? Co vůbec vedlo ke vzniku této konkurenční tradice? Proč většinu cen nadále udělujeme a proč vznikají stále další? A jsou ocenění v některých uměleckých odvětvích potřebnější než v jiných? Nejen o tom budou diskutovat Eva Skopalová, předsedkyně spolku Ceny Věry Jirousové, a Karel Veselý, radní hudební ceny Vinyla. Moderuje Vít Svoboda. 

Projekt byl podpořen fondy EHP a Norska.