„Ne každej netopýr je Batman“: Konstrukce autenticity v rapu

Anna Oravcová
Anna Oravcová je doktorandka sociologie, která se ve svém výzkumu zaměřuje na rapovou hudbu. Je autorkou kapitoly „Underground českého hip hopu“ v publikaci Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České Republice. Ve své přednášce se zaměří zejména na autenticitu a genderový rozměr rapu.