Dreare meets Izanasz (CZ)

drone / prog / harsh / ambient
Projekt, který vznikl po setkání během loňských Ruins of Intolerance. Třičtvrtěhodinová zvuková pouť v jednom tracku. Dreare = post-kytara + post-basa + post-bicí; Izanasz = ambientní hukot.
>> DREARE
>> IZANASZ