Jiné vize CZ 2017

Výběr videí posledního ročníku soutěže PAFu – Přehlídky filmové animace a současného umění v Olomouci. Pásmo deseti audiovizuálních děl na pomezí animace, experimentálního filmu a videoartu sestavil přední český kurátor Michal Novotný.   Hosté: Nela Klajbanová, Johana Novotná, Alexandr Jančík