Kom. prohlídka výstavy


13:00–14:30 | Komentovaná prohlídka výstavy | sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám. | 90 min

Od dr. Veselého přes kolonádu k dr. Šťastnému, ke kapličce nad pramenem Ottovka, kolem tenisových kurtů k pramenu Marie až k hotelu Jestřabí a zpět. Kurátoři spolu s umělci představí realizace, které vznikly v reakci na umělecká díla, památníky a další místa, které v městském prostoru vytváří trvalý historický a ideový nános. Vladimír Turner staví ironický pomník současné pokrytecké době. Dvojice zdánlivě ukotvených objektů Tomáše Moravce se pravidelně přemisťuje po lázeňském areálu. Akce performera Martina Zeta Suita pro 8 postav, rotoped a bagr, rekonstruuje nahodilé momenty z nedávné historie lidstva. William ‚Bilwa‘ Costa vytváří efemérní zvukové dílo, které vyzývá k úvaze nad monumentalitou přítomného okamžiku. Ilustrátor Jan Šrámek v rámci dlouhodobého projektu Zvláštní okolnosti nachází a kresebně rekonstruuje zaniklý luhačovický památník. Umělecké duo Stonytellers zve ke sdílenému vyprávění s vařením z místních pramenů. Jedinými trvalými pamětníky těchto šesti intenzivních momentů se po skončení festivalu stávají sami návštěvníci.