Mléčná dráha + zakončení festivalu

ambientní film
Bence Fliegauf, Maďarsko, 2007

Filmový opus zcela se vymykající všem filmovým normám. Snímek sestává z deseti (přibližně stejně dlouhých) statických záběrů, více či méně kriticky reflektujících fungování naší společnosti. Mléčná dráha fascinuje také zvukovou stopou vytvořenou hypnotizujícím mixem reálných zvuků prostředí a rozličných terénních nahrávek, což odpovídá ambientnímu žánru, díky němuž mají jednotlivé sekvence nepokrytě meditativní charakter.