M. Palla: Návod k náhodě


SO | 13:00–14:00 | Marian Palla: Návod k náhodě | socha Přání v Lázenském parku – mezi Bruselskou fontánou a hudebním altánem | přednáška | 60 min. | vstup volný

Marian Palla je naivní konceptualista, malíř, literát, performer a autor celé řady čar. Na Vincentovi už jednou vystupoval, ale to nevadí, protože si to nepamatuje ani on sám a všechno je nejméně jednou poprvé. Letos představí dva programové body: přednášku Návod k náhodě, která je cageovsky laděnou úvahou o snahách o nezáměrnost, a malířskou akci Lázeňské malování, při níž typicky hlínou, štětcem a prsty zvěční portréty kolemjdoucích, vlastní selfie i binokulární výhled na luhačovické lázně. Podruhé nezapomeneme.