Phonotropic Blindness – Michal Kindernay


21:30–22:30 | Phonotropic Blindness – Michal Kindernay | Letní kino pod přehradou, Jurkovičova alej 117 | audiovizuální kompozice | cca 60 min 

Audiovizuální kompozice Michala Kindernaye oživuje vodní element v jeho rozmanitých podobách: od rozmarného bublání minerálních pramenů, přes proudění vody zkrocené v potrubích až po temné dunění hlubin moří a oceánů s ingrediencemi zvuků lodní dopravy, komunikace a průmyslu. Multikanálová zvuková skladba odhaluje křehké vztahy mezi mikro- a makroudálostmi v podzemním vodním a industriálním ambientu. Živá performance evokuje nejen alchymistické pokusy a pohanské rituály, ale také mikroskopická pozorování přírodních procesů a laboratorní rozbory chemického složení látek. Detailní záběry přírodních prvků a abstraktní obrazce vznikající změnami frekvencí zvuku vyvolávají hypnoticky magický zážitek. Obklopující zvuky a jejich vizualizace však zároveň upozorňují na nevšímavost vůči stupňujícímu se zvukovému znečištění vodních ploch.