plavání v Městské plovárně

Původní plovárna jako zásadní funkční, architektonický a urbanistický prvek spolu se čtyřmi lázeňskými pensiony tvořila jádro funkcionalistického souboru zvaného Bílá čtvrť. Autorem původního návrhu plovárny, urbanistického řešení Bílé čtvrti a výrazné budovy pošty je architekt Bohuslav Fuchs.