Předjaří,
r. a host: Martin Klusák

11:00–12:00 // Předjaří // projekce s besedou // kino Elektra // 60 Kč / 40 Kč* // Host: Martin Klusák

Film-báseň, nebo možná spíše audiovizuální kompozice stavějící na konceptu absolutního partnerství mezi obrazem a hudbou. V průběhu sedmi dlouhých záběrů doprovázených ambientní orchestrální hudbou můžeme pozorovat různé aspekty zimní přírody. Uhrančivý příspěvek Martina Klusáka do neoficiálního žánru ambientního filmu může být vnímán buď jako film, nebo jako hudební skladba s obrazovým doprovodem.

Předjaří; Martin Klusák; Česká republika, 2017