Přes hranici


ČT | 21:30–23:00 | Přes hranici (Florence Miailhe, Francie, 2021) | terasa Městské plovárny Luhačovice, Solné 1090 | zahájení festivalu – projekce letního kina | 80 min. | cena 100/80 Kč / s akreditací zdarma

Snímek, vytvořený náročnou metodou animace malbou na sklo, vypráví příběh Kyony a Adriela, prchajících sourozenců, přežívajících ve fantaskním světě. Příběh o dospívání v duchu magického realismu v úchvatném expresivním zpracování plném barev.