R. Štěpánek, L. Tichý: Environmentální lyrika


PÁ | 20:00–21:00 | Radek Štěpánek, Lubomír Tichý: Environmentální lyrika | jezírko u hotelu Marion, Solné 515 | básnické čtení | 60 min. | vstup volný

Literární program festivalu Luhovaný Vincent se letos bude věnovat jednomu ze stěžejních proudů soudobého literárního poetického pole: environmentální lyrice. Představí se v něm dva zástupci současné české poezie –⁠ Radek Štěpánek a Lubomír Tichý –⁠ kteří k tomuto fenoménu přistupují v odlišných básnických intencích. Jejich poetiky ovšem spojuje fakt, že nově revidují zastaralý slovník přírodní lyriky.