Shortcut

Práce Shortcut pojí prvky instalace ve veřejném prostoru a společenského happeningu. Jednoduché značení užívané technickými službami pro vymezování pěší stezky je umístěno do prostoru, přes který je naopak volný pohyb zakázán. Zkratka zde působí jako jev, který vzniká spojením nedostatečně promyšlené infrastruktury a vynalézavosti člověka v usnadňování opakovaných úkonů. Karolina Balcer (*1988, žije ve Wrocławi)Karolina Balcer se ve své tvorbě věnuje malbě, videu a instalacím ve veřejném prostoru. Její projekty vznikající s ohledem na kontext místa se vyznačují zájmem o architekturu a urbanismus jako o nástroje k organizaci společenského života a prostřednictvím žertu a ironie kladou důležité společenské otázky.WEB