Ski


SO | 10:30–12:00 | Ski (Manque La Banca, Argentina, 2021) | kino Elektra, Masarykova 950 | projekce | 85 min. | cena 60/50 Kč / s akreditací zdarma

V klidné blaženosti během hlavní turistické sezóny ve městě Bariloche se z podsvětí začíná plížit řada tvorů mýtů a legend… Argentinský experimentální film na pomezí fikce a dokumentu tematizující kolonizaci současného světa na mikrokosmu města a jeho lyžařského střediska.