StonyTellers: Globalizační receptář 1.0 – Luhač. příběhy


12:00–18:00 | StonyTellers: Globalizační receptář 1.0 – Luhačovické příběhy | pramen Marie, Lázeňské nám. 308 | performance | 360 min

StonyTellers je umělecká kontemplativní platforma, která skrze kolektivní sdílení příběhů a přípravu jídla zkoumá témata, která reflektují současný stav světa. Putují na cestě virtuální krajinou v realitě úzkosti. Kameny procházející terénem, který člověk přizpůsobil vlastním potřebám a tím je přinutil k pohybu. V rámci performance se ve vyprávění navrací k historii luhačovické kuchyně a tehdejší tradiční venkovské a městské lázeňské kultuře, a přenáší je do příběhů se vztahem k místu a místním zvyklostem. Připravují při tom pokrmy, které mohou návštěvníci ochutnat