Uživatelé drog a jejich vnímání smrti

Jakub Mořický
Přednáška bude zaměřena na aspekty problémového užívání nelegálních návykových látek, neutěšené sociální situace uživatelů a z toho vycházející jejich postoj k umírání a smrti. Jakub Mořický je vedoucí kontaktního centra pro drogově závislé v Uherském Hradišti. Je autorem práce zabývající se tímto tématem, kde spojuje rizikové chování uživatelů s pohledem na svou vlastní smrt.