V centru dění – videoinstalace Marka Thera

Mark Ther je vizuální umělec, autor filmů a uměleckých instalací. Ve svých filmech často pracuje se smyšlenými příběhy zasazenými do skutečného kontextu. Důležitým tématem jsou menšiny a události spojené s odsunem Němců po druhé světové válce. Jednoduché filmové prostředky a precizní práce se záběrem jsou schopny zprostředkovat symboliku odkazující k důležitým společensko-historickým tématům.WEB