V centru dění – videoinstalace Martina Kohouta

Martin Kohout se pohybuje v široké škále médií. Vytváří objekty, ve kterých diváka vyzývá k aktivní participaci, ve vlastním vydavatelství TLTRPreß vydává knihy, které pracují s tištěným formátem jako s autonomním uměleckým médiem a vytváří videa, filmy a intermediální instalace, ve kterých tematizuje vnímání prostřednictvím nových technologií.WEB