V centru dění

Komentovaná prohlídka s autory instalací + přednáška v galerii Elektra
Host: Pavel Konečný