videoinstalace Johany Novotné

Kompilace videí umělkyně Johany Novotné s rurální tematikou. Výběr videí je až sentimentálním zachycením vesnického života, které autorka citlivě kombinuje s humorem a absurditou současného online světa. Smích a pláč. Bizár a něha.