předpremiéra Vienna Calling,
r. a host: Petr Šprincl

Bizarní odysea samozvaného vědce a vykradače hrobů Ondreje Jajcaje a jeho pohůnků skrze česko-slovenský venkov. Směřují do Vídně, aby navrátili k odpočinku zubní ostatky Johanna Strausse a Johanna Brahmse.