V. Hanulík: Za zdravím, nebo na zálety? Utváření…


PÁ | 15:00–16:30 | Vladan Hanulík: Za zdravím, nebo na zálety? Utváření moderních podob českého lázeňství | terasa Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | přednáška s besedou | 90 min. | vstup volný

České lázeňství má zcela unikátní podobu. V žádné jiné zemi nezůstalo po tak dlouhou dobu integrální součástí léčebného trhu. V otevřené diskusi se pokusíme hledat vlivy, které  formovaly historickou i současnou podobu českých lázní. Pokusíme se pochopit, jak lázně ovlivňovaly paradigmatické změny v lékařství. Budeme hledat odpověď na otázku, proč byly unikátním centrem sociální komunikace, jak se v nich projevoval nacionalismus a za jakým účelem se do lázní vůbec jezdívalo.