Výstavní program festivalu si klade otázku…

Výstavní program festivalu si klade otázku, jestli současné umění může vstoupit do natolik tradičního sdíleného prostoru způsobem, který by zachoval jeho charakter a přesto dokázal vytvořit trvalou hodnotu odpovídající současnému vnímání světa a současným výtvarným formám. Trvalost přitom nevnímáme v její materiální podobě, ale spíše ve schopnosti vyvolat zcela nehmotný prožitek založený na vhodném vystižení místa a gesta. Hlavním tématem se tak stává hledání nového a zcela aktuálního monumentu, který není jen dalším nánosem ve sdíleném prostoru, ale je při své efemérní povaze schopen přesáhnout kvality, které máme spojené s uměleckými realizacemi, jejichž hmotná podoba často znemožňuje představit si dané místo bez jejich přítomnosti.