Výstavy 2022


Komentované prohlídky | vstup volný:
PÁ | 17:00–19:00 | sraz v Japonské zahradě, L. Janáčka 238
SO | 14:00–15:30 | sraz u Bruselské fontány, Lázeňské nám. 308
NE | 12:30–14:00 | sraz u pramene Aloiska

Čáru nevnímáme jako hranici oddělující dvě protilehlé strany, ale naopak jako moment spojení a střetnutí. Umělci zastoupení na výstavě moment střetnutí aktivně vyhledávají a na jeho místě vytváří prostor pro spolupráci, sdílení a hru. Výstava zahrnuje řadu projektů, které samotný akt střetnutí – překročení čáry oddělující soukromé od veřejného a samotné od společného – tematizují a rozostřují hranici mezi vystavujícím umělcem, divákem a náhodným kolemjdoucím.


PÁ–NE | Adamec Family: Jedna, dva, tři/ náruč, srdce/ a co ty? | kolonáda a okolí | informačně-zábavní panely

Adamec Family jsou Jana (31), scénografka, čtvrtým rokem na rodičovské, Jakub (40), kurátor a programový dramaturg galerie PLATO, umělec a hudebník, a jejich dcery Delfína (3) a Uršula (1). Žijí v Ostravě. Jejich společná práce nazvaná Jedna, dva, tři/ náruč, srdce/ a co ty? se skládá z informačně-zábavních panelů tematizujících problematiku aktuálních uprchlických situací a to, jak se s nimi je schopna vypořádávat vyspělá evropská společnost – když se jedna čára překročit dá a jiná ne. Laskavý aktivismus pro rodiny s dětmi.


PÁ a SO | 11:00–18:00 | NE  11:00–16:00 | Ateliér intermédií FaVU VUT: Pramen Naplnění | Japonská zahrada, L. Janáčka 238 | instalace a happening

Ateliér intermédií v Luhačovicích objevil nový pramen. Chce se o tento významný objev podělit s návštěvníky a odhalit jeho možné účinky. Co člověk po ochutnání jeho zázračné vody prožije? Co když právě tento pramen je zdrojem nesmrtelnosti? Ti, kdo se odváží, budou mít příležitost zmapovat své emocionální konstelace, odnést si portrét vlastní aury na lázeňské oplatce nebo se osobně podílet na výzkumu účinků pramene.


PÁ–NE | Dominik Lang: Co chcete, po čem toužíte, co máte, co chcete vyměnit, co vám chybí, co mi dáte? | lavička před Společenským domem, Lázeňské nám. 127 | interaktivní instalace

Ve městě je lavička. Kdyby se dělal seznam všech, kteří na ní seděli nebo leželi, byl by to tlustý lidský i mimolidský seznam. Když jdu okolo poprvé, je na ní rukavice. Docela běžná situace, řeknu si, někdo ji zapomněl, když pil na lavičce kávu. Při cestě z obchodu přibudou na lavičce brýle. Přemýšlím, co dělá jejich majitel či majitelka bez nich a jak je najde. Druhý den přibudou k rukavici a brýlím kalhoty a ručník, okolo poledního hrnek s čajem, hřeben, po obědě pytlík s bonbóny a boty. Paní, která jde okolo, přidá kabelku a šálu. Dítě, které si hraje další den na hřišti poblíž, si vezme z lavičky šálu a nechá tu míč na výměnu. O víkendu přibudou knížky a forma na dort, v pondělí balónky, v úterý kolo. Co chcete, po čem toužíte, co máte, co chcete vyměnit, co vám chybí, co mi dáte? Přijďte si něco vzít, vyměnit nebo přinést, sednout si nebo lehnout. Nebo jenom pojďte okolo. 


PÁ–NE | Jozef Mrva ml.: Rupi Kaurcrash | jeskyně nad Ottovkou, Lázeňské nám. 427 | videoinstalace

Video Jozefa Mrvy ml. nazvané Rupi Kaurcrash vypráví o vyrovnávání se katastrofami a s jejich obrazy. Čeho se dopouštíme, když pracujeme s obrazy neštěstí? Jak se pohybovat mezi empatií a distancí, jak si budovat odstup a jak nesklouznout do cynismu? Jak přijmout krutou dualitu světa, v němž se naše účast na katastrofách setkává se zkrácenou pozorností? A může nám nějak pomoct poezie?


PÁ–SO | 18:00–24:00 | PAF: Jiné vize CZ 2021 | terasa Společenského domu, Lázeňské nám. 127 | videoinstalace

Instalace deseti videí finalistů soutěže PAFu (Přehlídky filmové animace a současného umění) Jiné vize, která mapuje českou produkci současného umění pohyblivého obrazu. Výběr videí sestavila japonská teoretička médii Keiko Sei, která se mj. v osmdesátých letech 20. století věnovala vztahu uměleckých médií v postkomunistické východní Evropě. 


SO od 14:00 (součást Komentované prohlídky výstavy) | Marian Palla: Lázeňské malování | kolonáda a okolí | malířská akce

Marian Palla je naivní konceptualista, malíř, literát, performer a autor celé řady čar. Na Vincentovi už jednou vystupoval, ale to nevadí, protože si to nepamatuje ani on sám a všechno je nejméně jednou poprvé. Letos představí dva programové body: přednášku Návod k náhodě, která je cageovsky laděnou úvahou o snahách o nezáměrnost, a malířskou akci Lázeňské malování, při které typicky hlínou, štětcem a prsty zvěční portréty kolemjdoucích, vlastní selfie i binokulární výhled na luhačovické lázně. Podruhé nezapomeneme. 


SO | 14:00–16:00 | Veronika Vlková: Čas bahenních čarodějů | pramen Dr. Šťastného, Dr. Palka Blaho | workshop pro všechny generace 

Společně strávený čas, který není nijak ohraničený délkou trvání ani věkem účastníků, je určený pro všechny, kteří se touží umazat a odpočinout si v bahenních lázních. Pomocí přírodních materiálů, jako jsou minerální voda, rašelina, byliny a keramická hlína, a jejich přirozeně léčivých sil se na chvíli staneme malým společenstvím bahenních mágů v časech, kdy slova a příběhy tvarovaly svět.


NE | 12:00–15:00 | Eva Koťátková: Pracovní stanice denního snění | u pramene Aloiska, Bílá čtvrť | průběžný workshop pro všechny generace (7+) | 180 min. 

Denní snění zabírá jednu třetinu až polovinu našeho bdění. Je způsobem, jakým naše tělo reaguje na únavu, stres nebo vyhoření. Může se dít mimovolně, ale také vědomě, v podobě kritického denního snění, jež přináší vize a obrazy světa, který chceme, po kterém toužíme. Pracovní stanice denního snění může probíhat souběžně na mnoha místech, v odlišných časových zónách, vevnitř i venku nebo někde úplně jinde. Od svých pracovníků nevyžaduje stanice žádnou kvalifikaci, neomezuje je věkem ani jinou normativní kategorií, neříká jim, jak se chovat nebo hýbat, jak dlouho nebo v jaké pozici snít. Zatímco my sníme třeba tady nebo támhle, řada dalších sní ve svých postelích před usnutím nebo těsně po probuzení, na cestě do práce, během hodiny ve škole, v čekárně u doktora. Přidejte se k nám na workshop denního snění!