William ‚Bilwa‘ Costa: flux: 03:00:00


William ‚Bilwa‘ Costa: flux: 03:00:00 | kaplička nad Ottovkou | site-relative instalace

William ‚Bilwa‘ Costa často popisuje své instalace a performance jako „site-relative“ tedy „vztahující se k místu“. Instalace nejenže vznikají podle konkrétních prostorových podmínek („site-specific“), ale vznikají v komunikaci s prostorem, a zároveň se mu výrazně přizpůsobují. lux: 03:00:00 je zvuková instalace, která kombinuje přirozené zvuky prostředí se zvuky produkovanými vědomě, a každému posluchači tak nabízí jedinečnou kompozici složenou z náhody a záměru podle osobního sluchového vjemu. Instalace tak vytváří jakýsi časově omezený pomník přítomnému okamžiku a osobnímu prožitku.