Zahájení výstavy, kom. procházka


18:30 | Zahájení výstavy, komentovaná procházka | sraz u sochy dr. Veselého na Lázeňském nám. | 70 min

Od dr. Veselého přes kolonádu k dr. Šťastnému, ke kapličce nad pramenem Ottovka a kolem tenisových kurtů k hotelu Jestřabí. Kurátoři spolu s umělci představí realizace, které vznikly v reakci na umělecká díla, památníky a další místa, které v městském prostoru vytváří trvalý historický a ideový nános. Vladimír Turner staví ironický pomník současné pokrytecké době. Dvojice zdánlivě ukotvených objektů Tomáše Moravce se pravidelně přemisťuje po lázeňském areálu. William ‚Bilwa‘ Costa vytváří efemérní zvukové dílo, které vyzývá k úvaze nad monumentalitou přítomného okamžiku. Ilustrátor Jan Šrámek v rámci dlouhodobého projektu Zvláštní okolnosti nachází a kresebně rekonstruuje zaniklý luhačovický památník. Jedinými trvalými pamětníky těchto intenzivních momentů se po skončení festivalu stávají sami návštěvníci.