Tisková zpráva

Luhovaný Vincent, jak jej známe, končí

Se spolkem Luhovaný Vincent jsme se pro rok 2024 rozhodli přerušit činnost a ukončit organizaci festivalu Luhovaný Vincent v podobě, jak jej dosud známe. Za naším rozhodnutím stojí řada soukromých důvodů nás, pořadatelů. Do těch se nicméně promítly systémové faktory, které dlouhodobě vytváří diskomfortní podmínky pro naši práci. Naše nasazení v rámci organizace festivalu jsme s odstupem vyhodnotili jako neudržitelné. A to v mnoha různých aspektech.

Poslední – 13. ročník – se podařilo realizovat k maximální spokojenosti publika, účinkujících i donátorů. Byl to objektivně vzato nejvydařenější ročník, kdy jsme se mohli radovat z mimořádné přízně i pozornosti publika, médií i partnerů. Bohužel za cenu velkých obětí uvnitř samotného pořadatelského jádra. Zevnitř týmu zaznívaly po skončení festivalu signály, že do budoucna s některými jeho klíčovými členy a členkami nelze počítat. Navzdory všem vzletným proklamacím o „dovolené” – viz festivalové téma 13. ročníku.

Práce na festivalu je pro nás každým rokem čím dál víc vyčerpávající. Za rozhodující důvody považujeme rostoucí náklady, zároveň stagnující či na nulu klesající podporu ze strany města a kraje, narůstající administrativu (počítaje v to i finanční kontroly), neutěšené výsledky naší snahy o profesionalizaci ve smyslu odměňování profesionálů a profesionálek v týmu a stres, kdy ještě čtvrt roku před konáním akce nemůžeme pracovat s jasným rozpočtem.

Na pováženou je určitě v kontextu udržitelnosti našeho festivalu poměr ceny a výkonu. Obrat festivalu – s programem, který zahrnoval 40 programových bodů, z toho 23 pro veřejnost zdarma – letos činil bezmála jeden milion korun. Započítáním pro bono služeb, práce a nejrůznějších úlev bychom rozpočet festivalu po kvalifikovaných úvahách takřka ztrojnásobili. Nehledě na to jsme se letos dostali do červených čísel.

Kéž je konec festivalu, jak jej známe, vnímán jako varování adresované vedením obcí a krajů, které „své projekty” hýčkají deklaracemi, ale reálná pragmatická podpora zůstává v nedohlednu. Luhovaný Vincent nebude nadále sloužit jako alibi – a ve skutečnosti jediný příklad – podpory nezávislé kultury ve městě nebo svého druhu celorepublikově unikátního (sic!) festivalu v kraji. Kéž tato zpráva připomene, jak křehká je kultura právě proto, že stojí (a padá) na lidech s konečnou trpělivostí a obětavostí.

Říká se, že skončit se má v nejlepším. K tomu se v praxi – nejen v kultuře – málokdo odhodlá. Všichni vytrvale zatínáme zuby a doufáme, že se podmínky zlepší. Nepochybně bude pro někoho i toto naše rozhodnutí a vyjádření překvapením: přece jsme si dosud tolik nestěžovali, nekřičeli, ani nelobovali. Částečně to bylo z obavy, jak se to projeví v našem PR, když zpochybníme status quo, částečně proto, že jsme si strasti otevřeně nepřipouštěli. 

Spolek si dává v roce 2024 pauzu (dovolenou?) a pak se uvidí. Budeme promýšlet nové – určitě méně megalomanské – formáty pořádání kulturních akcí. Budeme usilovat o funkční (a užší) modely spolupráce s městem, krajem a dalšími klíčovými partnery, osvícenými mecenáši, mecenáškami a firmami. Budeme dál hledat onen svatý grál kultury, který zajistí jeho udržitelnost: vyvážený vícezdrojový rozpočet, a to zejména skrze rozvoj kulturního sponzoringu a dárcovství. Budeme mít kapacitu věnovat se svým dalším závazkům. Ušetřený čas a náš příběh využijeme i ve snaze zasadit se o konstruktivní pozitivní vývoj této komplexní problematiky v oblasti kulturní politiky. 

Tak zas snad někdy na viděnou v Luhačovicích!

Za pořadatelský tým festivalu:
Magdaléna Hruška
Nela Beislová
Zuzana Ehrlichová
Kateřina Sovová
Ondřej Staněk
Václav Hruška
Petr Knepr
Juraj Machálek
Nela Klajbanová
Hana Řičicová
Libor Staněk
Dominika Brázdilová
Jana Hrádková
Lenka Trantírková
Libor Staněk 

Kontakt pro média:

Daniela Michnová
daniela@luhovanyvincent.cz
+420 724 754 372

Ředitelka festivalu:
Magdaléna Hruška
magdalena@luhovanyvincent.cz
tel. +420 728 967 220

Prezentace festivalu ke stažení zde.

TZ / Luhovaný Vincent, jak jej známe, končí.pdf

Archiv TZ:

TZ / Resumé 13. ročníku festivalu Luhovaný Vincent (*.pdf)

TZ  12. ročník resumé (*.docx)
TZ 12. ročník resumé (*.pdf).

TZ II./ 12. ročník 2022 (*.docx)

TZ II./ 12. ročník 2022 (*.pdf)

TZ / 12. ročník 2022 (*.docx)

TZ / 12. ročník 2022 (*.pdf)

TZ / 11. ročník resumé (*.docx)

TZ / 11. ročník zkrácené resumé (*.docx)

TZ / 11. ročník resumé (*.pdf)

TZ / 11. ročník zkrácené resumé (*.pdf)

TZ / odhalení programu 2021 (*.docx)

TZ / odhalení programu 2021 (*.pdf)

TZ / LV a doba covidová (*.docx)

TZ / LV a doba covidová (*.pdf)

TZ / 10. ročník (*.docx)

TZ / 10. ročník (*.pdf)

Nabízíme akreditace pro novináře. Kontaktujte nás

festival v číslech

13

let

14 300

exkluzivních návštěvníků

48

festivalových dní

787

unikátních účinkujících

492

kulturních akcí

205

akcí zdarma pro veřejnost